Kiedy kolejne wypłaty dodatku węglowego w Bytomiu?

DSC 5559

Redakcja

20 października, 2022

W przyjętej podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej 18 października uchwale, plan dochodów budżetu miasta zwiększono o kwotę 16 mln 585 tys. 200 zł, która przeznaczona zostanie na wypłatę dodatków węglowych do końca 2022 roku.

Jeszcze w tym tygodniu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu wypłaci kolejne dodatki węglowe dla 2495 bytomian na łączną kwotę 7 mln 485 tys. zł. 

-"Codziennie wpływają kolejne wnioski o wypłatę dodatku węglowego, które są weryfikowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu. Łącznie wpłynęło na 17 października 10 274 wniosków, z czego 9075 pozytywnie zweryfikowaliśmy" - mówi Magdalena Moskwa, zastępca dyrektora ds. zabezpieczenia społecznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Podstawą do ponoszenia wydatków przez gminę jest jej budżet i plan jego realizacji. Wypłata dodatku węglowego nie była zaplanowana, dlatego konieczna była zmiana w budżecie.

Podjęta 18 października uchwała zwiększyła o kwotę ponad 16,5 mln zł planu dochodów w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań wynikających z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (zgodnie ze złożonym do Wojewody Śląskiego wnioskiem o przyznanie środków finansowych oraz na podstawie bieżącej analizy zapotrzebowania wynikającego z wniosków o wypłatę dodatku węglowego wpływających do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie).

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 46.1µg/m3 PM2.5: 36.6µg/m3