Ważne skrzyżowanie w Sławkowie zostanie przebudowane

6a1ae6ac 37e3 432c 8443 d2e67394c107

Redakcja

23 lipca, 2023

GDDKiA planuje przebudować skrzyżowanie DK94 z ul. Okradzionowską w Sławkowie. Czeka na uzyskanie zgody na przeprowadzenia prac budowlanych. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła do wojewody śląskiego wniosek o wydanie pozwolenia na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK94 z ul. Okradzionowską w Sławkowie wraz z przebudową skrzyżowania. Jeżeli zarządca drogi otrzyma zgodę, to na początku 2024 roku planuje ogłosić przetarg. 

GDDKiA planuje powstanie sygnalizacji świetlnej do sterowania ruchem na skrzyżowaniu DK94 z ul. Okradzionowską w Sławkowie. Samo skrzyżowanie zostanie przebudowane, a prace obejmą pasy przeznaczone do skrętu w lewo, a także wloty boczne. W rejonie skrzyżowania wykonane będą dojścia dla pieszych oraz rowerzystów, przebudowane zostanie dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych, wybudowane zostanie oświetlenie skrzyżowania. Nośność nawierzchni będzie dostosowana do obciążeń 11,5 tony/oś.

Projekt przebudowy wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Drog-Men z Rudy Śląskiej. W dniu 30 czerwca 2023 r. Minister Infrastruktury uzgodnił aneks do Programu Inwestycji.

Przebudowa ma zostać przeprowadzona w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024. Inwestycja jest przewidziana do finansowania ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

fot. GDDKiA

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

11 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 11.8µg/m3 PM2.5: 9.2µg/m3