Waldemar Andzel - Poseł na Sejm RP

Waldemar andzel posel

Redakcja

2 września 2023

Sylwetka posła Waldemara Andzela. Dowiedz się kim jest i czym się zajmuje.

Waldemar Andzel, poseł na Sejm RP. Kim jest, czym się zajmuje?

Waldemar Andzel urodził się w 1971 roku w Czeladzi. Posiada wykształcenie wyższe, jest politologiem. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej. Pracował w gminnym ośrodku pomocy społecznej. W latach 1998-2002 był radnym powiatu będzińskiego. W 2010 roku został odznaczony Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Działalność polityczna

Poseł na Sejm V, VI, VII, VIII i IX kadencji.

Należał do Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa Pracy, później do Porozumienia Centrum, gdzie zasiadał we władzach wojewódzkich. Przeszedł do Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów, następnie do Prawa i Sprawiedliwości. Objął funkcje pełnomocnika powiatowego PiS w Będzinie, zastępcy przewodniczącego rady okręgowej PiS w Sosnowcu oraz członka zarządu regionalnego w Katowicach. Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Tybetu. W lipcu 2019 został przewodniczącym sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. W IX kadencji ponownie wybrany na przewodniczącego Komisji do Spraw Służb Specjalnych, został też zastępcą przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, zastępcą przewodniczącego Podkomisji stałej do spraw współpracy z zagranicą i NATO oraz członkiem Podkomisji stałej do spraw polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Został także wybrany na wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego PiS. W 2021 powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego w skład Rady Doradców Politycznych.

W wyborach parlamentarnych w 2023 roku kandyduje z 2 miejsca na liście KW Prawo i Sprawiedliwość w okręgu nr 32 obejmującym powiaty: będziński i zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec.

Waldemar Andzel kontakt:

tel. 32 360 05 26

e-mail: waldemar.andzel@sejm.pl

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

14 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.5µg/m3 PM2.5: 4.9µg/m3