W Zabytkowej Kopalnii Ignacy powstaje Społeczne Archiwum Rybnickiego Okręgu Węglowego

Spoleczne Archiwum ROW

Redakcja

24 stycznia, 2024

Rybnicka Zabytkowa Kopalnia Ignacy - instytucja kultury zajmująca się upowszechnianiem dziedzictwa przemysłowego - uruchomiła nowy projekt: Społeczne Archiwum ROW.

Jego celem będzie zabezpieczanie i udostępnianie zbiorów tekstowych, ikonograficznych, fotograficznych, filmowych i innych dokumentujących pamięć historyczną mieszkańców dawnego Rybnickiego Okręgu Węglowego.

Społeczne Archiwum ROW zajmować się będzie zbieraniem i digitalizacją pamiątek zarówno byłych pracowników zakładów przemysłowych, jak i tych ciągle zawodowo związanych z przemysłem. Nie będzie się również zawężać wyłącznie do górnictwa węgla kamiennego, a obejmować całe spektrum industrialnej rzeczywiści z obszaru Rybnika oraz powiatów rybnickiego i wodzisławskiego.

- Poszukujemy między innymi fotografii i pamiątek odnoszących się do pracy ludzi w przemyśle. Ważne jest dla nas również życie pozazawodowe, rodzinne, które przecież toczyło się w sąsiedztwie kopalń, hut i innych zakładów przemysłowych dawnego ROW – tłumaczy kierownik projektu, Adam Grzegorzek, główny specjalista do spraw upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku.

Działalność Społecznego Archiwum ROW będzie prowadzona zgodnie z wytycznymi i standardami Centrum Archiwistyki Społecznej. Inicjatywa ta ma na celu pobudzenie mieszkańców Rybnika i okolic do podzielnia się swoimi rodzinnymi opowieściami, a także zainteresować młodsze pokolenie lokalną historią oraz inicjować międzypokoleniową integrację wokół industrialnej pamięci historycznej.

- Choć nie wiemy, jakie będą rezultaty projektu, jesteśmy przekonani, że warto próbować. Zabytkowa Kopalnia Ignacy, jako instytucja kultury samorządu miasta Rybnika, ma służyć mieszkańcom w eksplorowaniu wspólnej pamięci historycznej o dawnym Rybnickim Okręgu Węglowym. Dlatego zapraszamy do współpracy wszystkich pasjonatów lokalnej historii, którzy chcieliby włączyć się do projektu – deklaruje Marek Gołosz, dyrektor Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku.

Co istotne, nie trzeba fatygować się do dzielnicy Niewiadom, by podzielić się swoją historią. Społeczne Archiwum ROW to projekt mobilny. Wystarczy zadzwonić i umówić się na wizytę we własnym domu.

powiązane artykuły:

Za
Lokalne 26 kwietnia, 2023

Zabytkowa Kopalnia Ignacy została laureatem konkursu na najlepsze inwestycje samorządowe w Polsce

Dyplom 1
Wiadomości 17 listopada, 2022

We wtorek 15 listopada w sali widowiskowej Politechniki Łódzkiej, podczas Gali Jubileuszowej konkurs

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

6 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 39.7µg/m3 PM2.5: 32.9µg/m3