W woj. śląskim wypłacono już 97% świadczeń "Dobry start"

Pexels frans van heerden 632470

Redakcja

12 października, 2022

Jeszcze do końca listopada można składać wnioski o tzw. 300+ na wyprawkę szkolną. Jak dotychczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już w naszym województwie blisko 150 mln zł w ramach tego świadczenia.

W całym kraju wnioski o świadczenie z programu „Dobry start” złożono już dla ponad 4,6 mln dzieci, kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła 1,3 mld zł. W województwie śląskim ta liczba plasuje się na poziomie 371 tys. wniosków na 514 tys. świadczeń. ZUS w naszym województwie wypłacił już w ramach 300+ blisko 150 mln zł dla rodzin z dziećmi. 

W ramach programu „Dobry Start” rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł. Pieniądze te można wydać np. na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i w innych placówkach edukacyjnych. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24 lat.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Jednak co ważne, wnioski można składać jeszcze tylko do końca listopada. Te pisma, które wpłyną w grudniu nie będą rozpatrywane. Jak złożyć wniosek o 300+? Przez bankowość elektroniczną, PUE ZUS i przez portal Emp@tia MRiPS. Pieniądze z programu "Dobry start" przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje i wszelkie zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

6 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 11.4µg/m3 PM2.5: 10.6µg/m3