W szpitalu w Czeladzi powstało 55 miejsc dla pacjentów z COVID-19

Szpitalk czeladz

Redakcja

26 października 2020

W Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi powstało 55 miejsc dla pacjentów z COVID-19. Przypisano personel wyłącznie do opieki nad nimi.

"Zgodnie z decyzją wojewody osoby z dodatnim wynikiem testu, wymagające hospitalizacji, będą przyjmowane do szpitala od 26 października" – poinformował w poniedziałek starosta będziński Sebastian Szaleniec.

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej to jedyny szpital w powiecie. Dlatego wszystkie zmiany organizacyjne zostały przeprowadzone w taki sposób, aby pacjenci z innymi schorzeniami ich nie odczuli.

"Wszystkie nasze oddziały funkcjonują normalnie, zmniejszyła się jedynie liczba miejsc na internie" – podkreśliła dyrektor szpitala Aldona Sylwa.

Oddział covidowy został wydzielony w ramach struktury oddziału chorób wewnętrznych. Jest odizolowany od reszty szpitala i ma osobne wejście i śluzę. Szpital zabezpieczył także szczepionki przeciw grypie dla całego zespołu interny. Chorzy z COVID-19 od momentu przyjazdu do szpitala są izolowani. Uruchomiono osobne wejście do izby przyjęć tak, aby drogi pacjentów się nie przecinały.

Zgodnie z wytycznymi chorzy z COVID-19 są kwalifikowani do hospitalizacji zależnie od stanu klinicznego. Nasz szpital, jako placówka II poziomu, jest wyznaczony do przyjmowania pacjentów z objawami o umiarkowanym nasileniu, takimi jak duszność, spadek saturacji czy zapalenie płuc

wyjaśniła kierowniczka oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem szybkiej diagnostyki kardiologicznej Ewa Wiązania-Gacek.

5 spośród 55 przygotowanych miejsc to łóżka respiratorowe dla osób wymagających wentylacji mechanicznej. Stworzono salę intensywnego nadzoru covidowego w miejscu dotychczasowego intensywnego nadzoru kardiologicznego, który przeniesiono na inne piętro – dzięki temu szpital może zapewnić pełne zabezpieczenie zarówno pacjentom kardiologicznym, jak i z COVID-19.

Decyzja wojewody oznacza, że szpital w Czeladzi będzie realizował zadania zarówno w ramach I jak i II poziomu zabezpieczenia. W ramach I poziomu w szpitalu od września funkcjonuje 25 izolatek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia, których stan wymaga hospitalizacji.

Przygotowanie 55 miejsc dla osób już zdiagnozowanych było możliwe m.in. dzięki przeprowadzonym w placówce inwestycjom i zakupowi sprzętu przy dużym wsparciu finansowym powiatu i ze środków własnych szpitala.

W lipcu władze powiatu będzińskiego przekazały szpitalowi nowy ambulans wraz z wyposażeniem medycznym. Szpital posiada także kapsuły do przewożenia pacjentów z COVID-19, co pozwala na bezpieczny transport w obrębie szpitala, np. w przypadku potrzeby wykonania badań obrazowych

podkreślił wicestarosta będziński Dariusz Waluszczyk. (PAP)

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

22 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.9µg/m3 PM2.5: 2.5µg/m3