W rudzki liceum otwarto wirtualną strzelnicę

Otwarcie strzelnicy 3

Redakcja

3 lutego, 2023

IV Liceum Ogólnokształcące im. H.C. Hoovera w Rudzie Śląskiej. uruchomiło wirtualną strzelnicę. Inwestycja została zrealizowana w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2022”.

Inwestycja objęła zaadaptowanie sali na potrzeby strzelnicy, remont pomieszczenia technicznego, a także zakup systemu szkoleniowo-treningowego „Pojedynek”, który pozwala na odbywanie bezpiecznych ćwiczeń strzeleckich w wirtualnej rzeczywistości. System ten daje możliwość kreowania różnych warunków pogodowych oraz przestrzennych. Można np. przeprowadzić nocne strzelanie w lesie, ruinach lub przestrzeni miejskiej. „Pojedynek” jest wyposażony w repliki broni długiej i krótkiej, daje też możliwość strzelania z różnych pozycji.

- Jestem przekonana, że strzelnica usprawni realizację programu nauczania i będzie naszym atutem dla uczniów wybierających szkołę średnią. Zakładamy, że miesięcznie skorzysta z niej kilkanaście grup zorganizowanych, głownie uczniów rudzkich szkół średnich i członków organizacji proobronnych, a także funkcjonariusze służb mundurowych – mówi  Iwona Luszczak, dyrektor IV LO.

Jak informuje UM Ruda Śląska, program Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie” ma na celu umożliwienie prowadzenia szkoleń strzeleckich wśród młodzieży, członków organizacji proobronnych oraz funkcjonariuszy uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych. Inicjatywa jest skierowana do jednostek samorządu terytorialnego, które mogą składać wnioski o dotację na powstanie strzelnic wirtualnych (do 200 tys. zł.), pneumatycznych (do 300 tys. zł.) oraz klasycznych strzelnic wielkogabarytowych (do 4 mln zł.). Warunkiem niezbędnym do jej otrzymania jest wkład finansowy w wysokości minimum 20% całkowitego kosztu realizacji zadania.

IV Liceum Ogólnokształcące im. H.C. Hoovera prowadzi Oddziały Przygotowania Wojskowego pod patronatem MON od roku szkolnego 2020/2021, czyli od pierwszej edycji tego ministerialnego projektu. Uczniowie są przygotowywani do służby wojskowej, mają zapewnione jednolite mundury, a szkoła ma specjalistyczne wyposażanie, np. repliki broni długiej i krótkiej do ćwiczeń, kamizelki kuloodporne i hełmy, krótkofalówki, kompasy, sprzęt do samoobrony czy walki wręcz. W programie nauczania są m.in. szkolenia strzeleckie, które będą mogły być realizowane na miejscu dzięki pozyskanej dotacji. Młodzież innych rudzkich szkół również będzie miała możliwość odbycia nieodpłatnego szkolenia strzeleckiego w bezpiecznych warunkach oraz z zachowaniem wszystkich zasad tego sportu.

Program nauczania w klasach mundurowych, obok podstawy programowej, obejmuje cztery bloki tematyczne: szkolenie bojowe (w tym m.in. taktykę, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obronę przed bronią masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe), szkolenie logistyczne (m.in. budowa i eksploatacja sprzętu, ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa), szkolenie z wybranych przepisów prawa (w tym zagadnienia z ochrony informacji niejawnych) oraz podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP).

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 47.0µg/m3 PM2.5: 37.8µg/m3