W Piekarach Śląskich przybędzie ścieżek rowerowych. Sprawdź gdzie się pojawią

Sciezki rowerowe2022 7

Redakcja

18 stycznia, 2022

W tym roku na terenie Piekar Śląskich ponownie przybędzie ścieżek rowerowych. Niedawno powstały odcinki wzdłuż ul. Kalwaryjskiej oraz Armii Krajowej. W 2022 r. Mizasto planuje zainwestować w rozbudowę traktów ponad 15 mln złotych – powstaną kolejne odcinki głównie w centralnej części miasta – w rejonie os. Wieczorka, ul. Ziętka i wzdłuż Brynicy.

Na ten rok zaplanowane jest wykonanie następujących odcinków:

 • Trasa rowerowa nr 1 (TR1) odcinek A1 – wzdłuż ul. Ziętka, od skrzyżowania ul. Okrzei z ul. Gimnazjalną do okolicy zjazdu z ul. Ziętka.
 • Trasa rowerowa nr 1 (TR1) odcinek A2 – od ul. Popiełuszki do ul. Papieża Jana Pawła II.
 • Trasa rowerowa nr 1 (TR1) odcinek A3 – od ul. Papieża Jana Pawła II do ROD im. J. Wieczorka (rejon działki nr 254/62).
 • Trasa rowerowa nr 23 (TR23) odcinek A1 – wzdłuż ul. Maczka, od skrzyżowania ul. Papieża Jana Pawła II z ul.  Maczka do połączenia z Trasą nr 1 (ul. Olimpijska).
 • Trasa rowerowa nr 23 (TR23) odcinek A2 – od połączenia z Trasą nr 1 (ul. Olimpijska) do ul. Bytomskiej.
 • Trasa rowerowa nr 13 (TR13) wzdłuż ul. Papieża Jana Pawła II, od skrzyżowania ul. Papieża Jana Pawła II z ul. Maczka do ROD im. J. Wieczorka.
 • Trasa rowerowa nr 3 (TR3) odcinek A1 – od skrzyżowania ul. Okrzei z ul. Gimnazjalną do skrzyżowania ul. Okrzei/ul. Janty z ul. Szpitalną.
 • Trasa rowerowa nr 3 (TR3) odcinek A2 – od skrzyżowania ul. Okrzei z ul. Szpitalną do ul. Wyszyńskiego.
 • Trasa rowerowa nr 3 (TR3) odcinek A3 – od Ronda Kopalni “Andaluzja” do skrzyżowania ul. Wyszyńskiego z ul. Czołgistów.
 • Trasa rowerowa nr 3 (TR3) odcinek A4 – od skrzyżowania ul. Wyszyńskiego z ul. Czołgistów, wzdłuż nasypu drogowego autostrady A1 do wału rzeki Brynica.
 • Trasa rowerowa nr 3 (TR3) odcinek A5 – wzdłuż prawego brzegu rzeki Brynicy, na odcinku od granicy pasa drogowego autostrady A1 do parku przy ul. Wyspiańskiego.
 • Trasa rowerowa nr 3 (TR3) odcinek A6 – wzdłuż prawego brzegu rzeki Brynicy, na odcinku od parku przy ul. Wyspiańskiego do ul. Marii Curie-Skłodowskiej.

 

Szczegółowy przebieg trasy rowerowej zaprezentowany jest na planie. W ten sposób możliwy będzie przejazd ścieżką rowerową całego odcinka od zapory w Kozłowej Górze, aż do Parku w Kamieniu, czyli około 10 km.

W pełni funkcjonalny jest już odcinek od granicy z Radzionkowem na Księżej Górze wzdłuż ul. Jana Pawła II do ul. Bytomskiej, kolejny dłuższy odcinek to trasa z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przez Las Dioblina do zbiornika Kozłowa Góra. Wykonano też łączniki na osiedlu Wieczorka – ul. Armii Krajowej i Kalwaryjskiej.

Niestety planowane prace nie posuwają się w takim tempie jak tego oczekiwaliśmy. Konieczne były i nadal są liczne zmiany w planach, a nawet zmiana samego projektanta. W zwartej miejskiej zabudowie problem stanowią ciągłe kolizje z sieciami – prądem, gazem, kanalizacją, teletechniką itp.  Każde z rozwiązań i przekładek trzeba indywidualnie uzgadniać. Zanim utworzymy pełną sieć połączeń, konieczne jest wykonanie wielu łączników”

informuje miasto. 

Projektowane jest między innymi przedłużenie trasy na ul. Jana Pawła II w stronę osiedla Wieczorka, konieczne jest jednak przeprowadzenie drogi rowerowej przez skrzyżowanie z ulicą Bytomską i przebudowa układu komunikacyjnego przy piekarskim sądzie. W fazie projektowej jest również przebudowa ścieżki prowadzącej od skrzyżowania ul. Bytomskiej z ul. Jana Pawła II w stronę Kozłowej Górę, aż do granicy miasta ze Świerklańcem.

Docelowo miasto ma być połączone całym systemem ścieżek rowerowych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT

 

Źródło: UM Piekary Śląskie

Sciezki rowerowe2022 4 1024x820

powiązane artykuły:

Termomodernizacja msp6 1
Lokalne 20 stycznia, 2022

Po zeszłorocznym falstarcie spowodowanym porzuceniem przez wykonawce placu budowy, ponownie rozpoczą

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

16 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.5µg/m3 PM2.5: 11.5µg/m3