Wznowiono remont Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 w Piekarach Śląskich

Termomodernizacja msp6 1

Redakcja

20 stycznia, 2022

Po zeszłorocznym falstarcie spowodowanym porzuceniem przez wykonawce placu budowy, ponownie rozpoczął się remont Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5.

Wymieniona zostanie także instalacja ogrzewania (rury, grzejniki oraz zawory). Częściowo zmieniona na nową zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Obiekt podlegający remontowi to dwa trzykondygnacyjne budynki wraz z łącznikiem.

Działania modernizacyjne mają na celu poprawienie izolacyjności termicznej budynku i dachu co w końcowym efekcie wpłynie na zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do jego ogrzania. Wykona też zostanie ocieplenie ścian zewnętrznych budynku. W ramach remontu przewiduje się także modernizację kuchni, w której zakres wchodzi usunięcie istniejącej kuchni węglowej oraz wymianę jej na kuchnie gazową.

Praca powinny się zakończyć w wakacje tego roku.

Realizacja projektu przyczyni się do likwidacji „niskiej emisji” oraz kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 w Piekarach Śląskich.

Remont jest dofinansowany środkami zewnętrznymi z Unii Europejskiej, wydatki kwalifikowane stanowią 962 377,89 zł, zaś wartość dofinansowania 85% wydatków kwalifikowanych tj. 818 021,21 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

 

Źródło: UM Piekary Śląskie

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

16 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.5µg/m3 PM2.5: 11.5µg/m3