W Katowicach wzrosną stawki za czynsz w lokalach komunalnych

Um katowice

Redakcja

1 maja 2021

Wzrost kosztów bieżących, energii, płacy minimalnej i droższe utrzymanie terenów przylegających do budynków czy bieżące remonty – takie argumenty, jako uzasadnienie decyzji o podwyższeniu miesięcznych stawek czynszów w Katowicach, podaje prezydent miasta. Marcin Krupa podpisał już odpowiednie zarządzenie w tej sprawie.

Udało się nam przed długi czas utrzymać stawki w lokalach komunalnych na dotychczasowym, bardzo niskim poziomie. Ostatnia zmiana opłat miała miejsce w 2016 r. Od tego czasu znacząco wzrosły koszty związane z utrzymaniem budynków, a wpływy rekompensowały już jedynie 71% wydatków na remonty i ich bieżące utrzymanie. Do tego należy doliczyć wzrost kosztów płac, energii elektrycznej, ogrzewania i utrzymania terenów przylegających do tych budynków. Dużą pozycję kosztową stanowią także budynki zabytkowe objęte ochroną konserwatorską, o które miasto tez musi zadbać. Dlatego biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę, konieczna jest zmiana stawki miesięcznej za metr kwadratowy w lokalach mieszkalnych będących własnością miasta

– mówi Bogumił Sobula, pierwszy wiceprezydent Katowic.

Zastępca prezydenta miasta przekonuje, że czynsze mieszkań komunalnych w Katowicach po podwyżce nadal będą niższe niż w sąsiednich miastach.

Pamiętajmy także, że mówimy o lokalach w stolicy 2-milionowej metropolii, gdzie rynkowe stawki najmu są wielokrotnie wyższe od tego, co proponujemy naszym najemcom

– dodaje wiceprezydent Bogumił Sobula.

Nowa stawka wyniesie 3,00 zł/m2. Do tej pory obowiązywały dwie stawki, uzależnione m.in. od rozmiaru lokalu, jego położenia, ogólnego stanu budynku, dostępności do windy, etc. Teraz zaproponowano jedną, uśrednioną stawkę dla całego zasobu lokalowego w mieście. Jej wysokość została obliczona na bazie średniej z obecnych stawek i zaokrąglona do pełnej kwoty. Stawka ta jest wyjściową przy wyliczeniu stawki ostatecznej za m2 lokalu mieszkalnego, uwzględniającej wskazane w załączniku do zarządzenia czynniki jej różnicowania. Średnia miesięczna stawka wyniesie 6,14zł/m2.

W zasobach Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach znajduje się aktualnie 16 504 lokali, a w 2021 roku miasto planuje wydać ponad 34 mln na termomodernizację budynków mieszkalnych w połączeniu z wymianą źródeł ciepła.

Termomodernizacja budynków w Katowicach to działanie długofalowe. Oprócz działań będących w trakcie realizacji, mamy już także konkretne plany związane w inwestycjami na przyszły rok. Obejmą one zarówno termomodernizację budynków mieszkalnych, jak również ich przyłączenia do sieci centralnego ogrzewania, modernizacje w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji czy kompleksowe remonty. W sumie jest to ponad 30 inwestycji o łącznej wartości przekraczającej 34 mln złotych

– mówi Marcin Gawlik, dyrektor KZGM Katowice.

Zmiany stawek czynszow page 001

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

26 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.1µg/m3 PM2.5: 4.5µg/m3