W Katowicach powstaną 4 nowe parki. Gdzie powstaną i jak zostaną zagospodarowane?

7 park welnowiecki Fot R Kazmierczak

Redakcja

3 października, 2022

Na terenie Wełnowca, Kostuchny, Ochojca oraz pograniczu Bogucic, Zawodzia i Dąbrówki Małej powstaną nowe przestrzenie parkowe. Dotychczas niezagospodarowane tereny zostaną uporządkowane, pojawią się tam nowe drzewa i krzewy, a także alejki, place zabaw, ogrody sensoryczne czy hotele dla owadów. Modernizację przejdzie także fragment Katowickiego Parku Leśnego.

Zielone inwestycje są najbardziej pożądane przez mieszkańców, widać to chociażby po ostatniej edycji Zielonego Budżetu, która była rekordową pod względem liczby złożonych wniosków i liczby wybranych do realizacji projektów

mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Cieszę się, że w pięciu dzielnicach kosztem 45 mln zł powstaną nowe zielone przestrzenie. W ramach prac, dzięki którym powstaną nowe parki i zmodernizowany zostanie fragment Katowickiego Parku Leśnego zasadzonych zostanie około 350 drzew oraz tysiące bylin, krzewów pnączy i traw

dodaje prezydent katowic.

W Kostuchnie, pomiędzy ul. Smugową, Wantuły, Lnianą i Adamczyka powstanie przestrzeń służąca rekreacji i wypoczynkowi, ale także funkcjom edukacyjno-przyrodniczym. Znajdą się tu m.in. punkt widokowo-obserwacyjny, strefa z grami edukacyjnymi czy też miejsca do uprawiania sportów. Ponadto przewidziano tzw. przestrzeń ekologiczną, która będzie wymagała mniejszego zakresu prac pielęgnacyjnych i wpisuje się w ideę adaptacji do zmian klimatu.

W pobliżu rzeki Ślepiotki zmodernizowany zostanie teren o powierzchni około 3 hektarów. Choć ma zachować swój leśno-łąkowy charakter, to zostanie uporządkowany z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców, a także zyska wiele nowych funkcji. Pojawią się tu m.in. plac zabaw i psi wybieg, altana parkowa, ławki i tablice w ramach ścieżki edukacyjnej, sieć oświetlenia i monitoringu parkowego, a także ogród społeczny, który będą mogli zagospodarować sami mieszkańcy. Ponadto w miejscu, gdzie ścieżki przecinają rzekę Ślepiotkę, powstaną dwie kładki. 

Znaczącą metamorfozę ma przejść także park na Wełnowcu, który zostanie zrewitalizowany oraz rozbudowany. Powstaną m.in. ścieżki pod rolkostradę, tor pump track dla rowerzystów, nowy plac zabaw, strefa aktywności oraz boisko wielofunkcyjne, wybieg dla psów, miejsce do zjeżdżania na sankach czy strefa relaksu z hamakami i miejscami do wypoczynku. Oprócz nasadzeń drzew, krzewów, pnączy i bylin w planach jest też utworzenie ogrodu deszczowego, dzięki któremu będzie można prowadzić plenerowe lekcje na temat przyrody.

Mieszkańcy Bogucic, Zawodzia i Dąbrówki Małej zyskają przestrzeń parkową w okolicy ulic Leopolda i Le Ronda. Zakres inwestycji – oprócz nasadzeń i zagospodarowania terenu – przewiduje także powstanie placu zabaw i strefy edukacyjnej, stworzenie ogrodu sensorycznego i łąki ekologicznej. Dużą atrakcją tego miejsca mają być także platformy widokowe oraz wieża do obserwacji ptaków wodnych. Co ważne, w ramach prac oczyszczony zostanie zbiornik wodny znajdujący się na tym terenie.

Z kolei w Katowickim Parku Leśnym zostanie zmodernizowany obszar w pobliżu Stawu Kajakowego. Zakres prac obejmuje przebudowę alejki i kręgu tanecznego, budowę oświetlenia parkowego i zasilania sceny, jak również częściowe podniesienie terenu.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-8 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 58.7µg/m3 PM2.5: 52.5µg/m3