Opaski bezpieczeństwa wesprą seniorów w Sosnowcu

Seniorzy opaski 1

Redakcja

3 października, 2022

W Sosnowcu ruszył program adresowany do 65-latków i osób starszych,  mających problemy zdrowotne i kłopot z samodzielnym funkcjonowaniem. Chodzi przede wszystkim o dostęp do tzw. opieki na odległość.

400 opasek otrzymają w najbliższych dniach sosnowieccy seniorzy, którzy przystąpili do programu „Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok ". Pierwsze opaski rozdano już w Urzędzie Miejskim.

Opieka obejmuje system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania, umożliwiając natychmiastowe reagowanie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Każdy Senior biorący udział w projekcie otrzyma specjalną opaskę bezpieczeństw połączoną z usługą operatora, która będzie monitorowała na bieżąco jego  stan zdrowia i alarmowała centralę w momencie jego pogorszenia. Zanim osoby te zaczną korzystać z programu zostaną odpowiednio przeszkolone”

podkreśla Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta Sosnowca odpowiedzialna m.in.: za politykę zdrowotną miasta.

W zależności od sytuacji i potrzeb seniora pomoc polegać może m.in. na udzieleniu wsparcia emocjonalnego z wykorzystaniem narzędzi na odległość (telefonicznie), interwencji osób z najbliższego otoczenia (rodziny, sąsiadów, opiekunów), interwencji pracownika ośrodka pomocy społecznej, powiadomieniu służb ratunkowych o konieczności udzielenia pomocy.

Większość opasek jest rozdawana na spotkaniach szkoleniowych z seniorami. Natomiast osobom, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie dotrzeć na takie spotkanie opaski zostaną przekazane w ich domach. Oczywiście każda z osób najpierw zostanie przeszkolona jak należy z takiej opaski korzystać”

tłumaczy Marek Kopczacki, rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, instytucji, która w Sosnowcu odpowiada za realizację programu.

Uczestnikom programu został zapewniony dostęp do  tzw. „opasek bezpieczeństwa" wyposażonych w następujące funkcje: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami i monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Taka opaska daje przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, a to dla osób starszych jest niezwykle cenne. Dobrze mieć z tyłu głowy taką świadomość, że mamy przy sobie urządzenie, dzięki któremu możemy błyskawicznie uzyskać pomoc”

podkreśla Jadwiga Kowalczyk, która przystąpiła do programu.

Zakup opasek sfinansowany został ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Seniorzy opaski 3

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Słaba jakość powietrza!

PM10: 75.0µg/m3 PM2.5: 67.3µg/m3