W Częstochowie szukają nowych strażników miejskich. Ile można zarobić?

68475

Redakcja

19 sierpnia, 2023

Straż Miejska w Częstochowie prowadzi nabór osób, chętnych wstąpić w szeregi tej formacji. Jakie są wymagania i ile można zarobić? 

Nabór trwa do 1 września 2023 roku, a wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Krakowskiej 80 w Częstochowie. Warto pamiętać, że nie każdy może zostać strażnikiem miejskim. Jakie są najważniejsze wymagania w Częstochowie?

 • obywatelstwo polskie,
 • ukończone 21 lat,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • nienaganna opinia,
 • dobry stan zdrowia (pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym),
 • niekaralność sądowa (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe),
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Ponadto przed przyjęciem do służby kandydat musi przejść test sprawnościowy, na który składa się bieg na 60 i 400 metrów, pchnięcie 4 kilogramową kulą, oraz test humanistyczny i psychologiczny.

Preferencje dodatkowe, które pomogą w dostaniu się do częstochowskiej straży miejskiej:

 • status osoby bezrobotnej,
 • wpis w książeczce wojskowej kategoria „A”,
 • uprawnienia instruktora taktyk i technik interwencji lub tp. uprawnień,
 • ukończone, pozytywnie zdanym egzaminem szkolenie podstawowe dla strażników gminnych według programu zawartego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich),
 • inne szkolenia sprawnościowe lub związane z ochroną porządku publicznego,
 • posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi,
 • wzrost powyżej 180 cm,
 • dyspozycyjność,
 • posiadanie Profilu Zaufanego.

Ile można zarobić w częstochowskiej straży miejskiej? Chętnych czeka praca patrolowa w terenie, na pełny etat w systemie trzyzmianowym, 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym. Zarobki? Wysokość wynagrodzenia zasadniczego wynosi minimum 3 490,00 zł brutto. Ponadto premie, dodatki i podwyżki dla doświadczonych strażników. 

  Poprzedni artykuł

  Następny artykuł

  11 o

  katowice

  Wspaniałe powietrze!

  PM10: 11.8µg/m3 PM2.5: 9.2µg/m3