W Bielsku-Białej będą budować cerkiew prawosławną

Cerkiew w bielsku bialej

Redakcja

24 marca 2023

W Bielsku-Białej powstanie cerkiew. 23 marca Rada Miejska Bielska-Białej podjęła uchwałę w sprawie przekazania parafii działki, na której ma ona powstać. Decyzja podjęta została jednogłośnie.

W Bielsku-Białej zamieszkuje obecnie wielu obywateli Ukrainy, większość z nich jest wyznania prawosławnego. Dlatego już od jakiegoś czasu kościół Przenajświętszej Trójcy zaprosił ich, aby we wnętrzach tej świątyni odprawiali swoje nabożeństwa.
Dekretem prawosławnego biskupa łódzkiego i poznańskiego punkt duszpasterski w Bielsku- Białej 16 stycznia 2023 roku został przekształcony w samodzielną Parafię Prawosławną pw. Świętej Trójcy. 

Teraz przyszedł czas na następny krok. Bielska Parafia Prawosławna pw. Świętej Trójcy już niedługo doczeka się swojej świątyni. Cerkiew prawosławna wystąpiła z wnioskiem o oddanie w użytkowanie wieczyste działki w rejonie ulic Rysiej i Jeżynowej w Bielsku-Białej pod budowę cerkwi oraz domu parafialnego. 

23 marca Rada Miejska Bielska-Białej podjęła uchwałę w sprawie przekazania parafii działki, na której ma powstać cerkiew. Co ważne, decyzja podjęta została jednogłośnie. 

Zgodnie z uchwałą wnioskodawcy otrzymali w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat miejską nieruchomość gruntową położoną w Kamienicy. Teren ten przeszedł na rzecz Parafii Prawosławnej pw. Świętej Trójcy. Wspólnocie wiernych udzielono bonifikaty w wysokości 80 proc. od pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
Rozpoczęcie budowy cerkwi planowane jest do 6 miesięcy, zakończenie inwestycji ma nastąpić do 3 lat - licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej.

powiązane artykuły:

Pulse trace gbf33461a3 1280
Lokalne 9 lutego 2023

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów EcoSerce oraz Grupa American Heart of Poland zapraszają ob

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

24 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 6.2µg/m3 PM2.5: 5.5µg/m3