V edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Do wtorku można zgłosić swój pomysł

124879

Redakcja

22 maja 2023

Mieszkańcy województwa śląskiego znów mogą mieć wpływ na część budżetu województwa śląskiego. Trwa nabór wniosków do V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego

Do 23 maja każdy mieszkaniec regionu może zgłosić swój pomysł do realizacji. Do dyspozycji mieszkańców regionu w tym roku jest 5 mln zł. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach MBO zostały podzielone na dwie pule: EKO (3,5 mln zł) oraz REGIO (1,5 mln zł). W ramach puli EKO należy zgłaszać zadania o charakterze inwestycyjnym o wartości do 1 mln zł, natomiast pula REGIO zarezerwowana jest wyłącznie dla zadań nieinwestycyjnych (np. kursy, szkolenia etc.), których koszt mieści się w przedziale 20 tys. zł – 100 tys. zł. Zgłaszane zadania mogą mieć charakter edukacyjny, ekologiczny, kulturalny, prospołeczny, prozdrowotny, sportowy, turystyczny i inny mieszczący się w granicach zadań własnych województwa.

- W puli obecnej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego jest łącznie 5 mln zł, a wniosek może dotyczyć działań realizowanych w każdym z subregionów. Doceniamy działania infrastrukturalne, ale również te lokalne, społeczne, związane z organizacją działań kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, szkoleń, które integrują lokalną społeczność. Warto wziąć sprawy w swoje ręce i zrealizować projekty, które służą mieszkańcom – tłumaczył Krzysztof Klimosz, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Po naborze rozpocznie się weryfikacja pomysłów. Zadania ocenione pozytywnie w dniach od 22 sierpnia do 12 września zostaną poddane głosowaniu, a te, które otrzymają największe poparcie – zostaną zrealizowane w 2024 roku. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do 11 października 2023 roku.

fot. Tomasz Żak / UMWS

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 6.5µg/m3 PM2.5: 5.8µg/m3