Unijne pieniądze w województwie śląskim! Wybrano projekty za 2 miliardy złotych!

IMG 20231228 130448

Redakcja

28 grudnia, 2023

Program regionalny "Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027", zatwierdzony przez Komisję Europejską, to aż 5,1 mld euro! Marszałek województwa śląskiego poinformował o zaakceptowaniu dofinansowania projektów o wartości 2 mld złotych!

5 grudnia 2022r. oficjalną decyzją Komisji Europejskiej przyjęto program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Polityka spójności na lata 2021-27 w ramach województwa śląskiego obejmuje następujące fundusze:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

- Europejski Fundusz Społeczny Plus

- Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

Łączna pula środków europejskich programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 to 5,1 mld euro.

Do tej pory władze województwa śląskiego wybrały do dofinansowania projekty o łącznej wartości: 3 mld 110 mln zł i podpisały umowy na łączną wartość: 1 mld 311 mln PLN.

ZOBACZ WIDEO:

Zakup taboru Kolei Śląskich

W grudniu bieżącego roku zarząd województwa wybrał do dofinansowania projekty o wartości 2 mld złotych. 

Ze stroną rządową uzgodniono zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego dla Kolei Śląskich o wartości 967,2 mln zł. Wsparcie z FESL to 652,2 mln zł .Beneficjentem jest tu taj województwo śląskie. Zadanie polega na zakupie 26 sztuk nowoczesnego, energooszczędnego taboru przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z jego wieloletnim utrzymaniem. Ponadto ze środków europejskich dofinansowana w wysokości prawie 50 mln złotych zostanie rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. w Katowicach. 

Prawie 92 mln złotych przeznaczonych zostanie na  InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa śląskiego. Ponadto zarząd województwa podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) na realizację zadań menadżera funduszy pożyczkowych przeznaczonych dla MP w regionie. Pieniądze na ten cel w wysokości prawie 370 mln zł pochodzą z programu regionalnego.

Rozstrzygnięty został też konkurs na projekty złożone w ramach działania "Wsparcie MŚP na rzecz transformacji". To jeden z dwóch ogłoszonych konkursów w tym obszarze, nastawiony na wsparcie dużych inwestycji o min. wartości dofinansowania 5 mln zł. W konkursie złożono ponad 200 projektów na wnioskowane dofinansowanie ponad 2 mld zł. Wybrano 92 projekty na kwotę dofinansowania prawie 1 mld zł

  Poprzedni artykuł

  Następny artykuł

  9 o

  katowice

  Cóż... Bywało lepiej.

  PM10: 26.2µg/m3 PM2.5: 21.5µg/m3