Ugody w sprawie uszkodzonych nagrobków w Trzebini

20220921 WZZK Trzebinia 13

Redakcja

22 lipca, 2023

SRK wypłaca odszkodowanie poszkodowanym, których groby bliskich uległy zniszczeniu na cmentarzu w Trzebini. We wrześniu 2022 roku powstało tam olbrzymie zapadlisko. 

20 września 2022 roku przy ul. Jana Pawła 2 w Trzebini zapadła się ziemia na cmentarzu. Powstał lej o rozmiarach około 10 metrów głębokości i 20 metrów średnicy. Jak informował wówczas burmistrz miasta, Jarosław Okoczuk, zniszczeniu uległo 40 grobów, w których spoczęło 61 osób. Cmentarz został zamknięty na wiele tygodni.

To było tylko jedno z wielu zapadlisk, które pojawiły się w mieście na przestrzeni ostatnich miesięcy. Powodem jest kopalnia KWK Siersza, która działała na terenie Trzebini od końca XIX wieku i została zamknięta 22 lat temu. Część wyrobisk jest dosyć płytko i dlatego podnosząca się woda podmywa ziemię. Od kilku tygodni trwają pracę związane z uzdatnianiem gruntów zagrożonych zapadnięciem.

Trwa również rozwiązanie problemu z cmentarzem, któremu nadal zagrażają zapadliska. Spółka Restrukturyzacji Kopalń zawarła pierwsze ugody dot. odszkodowań. 

- Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. zawarła ugody na wypłatę odszkodowań z 9 poszkodowanymi. Sprawa dotyczy nagrobków uszkodzonych wskutek zapadliska na cmentarzu parafialnym w Trzebini, które powstało 20 września 2022 roku. Środki finansowe zostały już przekazane. W najbliższym czasie planowane są kolejne spotkania - informuje SRK. 

Badania wykazały, że strefa największego zagrożenia obejmuje lokalny cmentarz parafialny, ROD Gaj oraz stadion sportowy.

Wytypowano 11 obszarów do uzdatniania gruntu. 3 z wytypowanych obszarów zlokalizowane są w rejonie, gdzie zlecono już prace uzdatniające podłoże (ul. Górnicza 3 i 5). Pozostały wytypowany obszar - 8 lokalizacji, stanowi łączną powierzchnię 4,7 ha.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

11 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 3.6µg/m3 PM2.5: 2.7µg/m3