Uczniowie cieszyńskich szkół odwiedzą rewolucyjny pociąg antynarkotykowy

Train 154 Duzy

Redakcja

27 września, 2022

12 i 13 października uczniowie cieszyńskich szkół oraz ich nauczyciele będą mieli okazję uczestniczyć w nowatorskim projekcie „Revolution train”. To pociąg, w którym za pomocą interaktywnych technik prezentacji, można zobaczyć tragiczną historię młodych ludzi uzależnionych od narkotyków.

Zwiedzając antynarkotykowy pociąg, przenosimy się w świat grupy młodych ludzi, w których życie wkroczyły narkotyki,  pokazując koleje losu związane z sięganiem po narkotyki.

„Revolution train” jest unikalnym narzędziem, które wprowadza nową formę programu profilaktyki poprzez interaktywną i opartą na doświadczaniu edukację.

Pociąg zatrzyma się w Czeskim Cieszynie, a w jego specjalnie zaadaptowanych wagonach odbywać się będą projekcje filmów 5D. Przechodząc po kolei wszystkie etapy projekcji, każdy będzie mógł poznać historię młodych ludzi uzależnionych od narkotyków, ale również ich otoczenie.

Celem projektu jest skuteczne wpływanie na gościa pociągu, jego pogląd na narkotyki, nałogi oraz inspirowanie go do pozytywnych życiowych wyborów poprzez zaangażowanie wszystkich ludzkich zmysłów. 

Autorzy projektu z Fundacji "Nové Česko" z Pragi podkreślają, iż wielokrotnie wykazuje się, że pamięta się 10% tego, co się słyszy, 15% tego, co się widzi lub czyta, 40%  tego, o czym się dyskutuje, ale około 80% tego, czego się doświadcza. Założenia „Revolution train” łączą ze sobą wszystkie te elementy, co pozwala na zwiększenie efektywności działań profilaktycznych i konkretnego przekazu.

Train 103 Duzy

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

0 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 31.0µg/m3 PM2.5: 25.2µg/m3