Tymczasowa organizacja ruchu na ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach

Komunikat prasowy MZ Ui M fot KAW

Redakcja

8 września 2022

13 września bieżącego roku zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino. Związane jest to z remontem – zleconym przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach - zachodniej części mostu nad Rawą oraz kładki dla pieszych. Jezdnia oraz kładka zostaną zamknięte, a ruch przekierowany na jezdnię wschodnią.

Ulica Bohaterów Monte Cassino prowadzi od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Leopolda, przechodząc ul. Bagienną i al. Roździeńskiego nad Rawą. Znajdują się na niej po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, a także chodniki i ścieżki rowerowe. Obecnie wdrażany etap tymczasowej organizacji ruchu zakłada zamknięcie części zachodniej jezdni i kładki oraz przekierowanie ruchu pieszych i samochodów na część wschodnią.

Trwają prace przygotowawcze do robót budowlanych na obiekcie mostowym, a zakres planowanej inwestycji obejmuje naprawę elementów konstrukcyjnych mostu oraz kładki zachodniej, w szczególności odtworzenie uszkodzonej otuliny prętów zbrojeniowych ( wierzchniej warstwy betonu) wraz  z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni. w ramach planowanych robót zostanie wykonana warstwa wyrównawcza na belkach nośnych, nowa izolacja płyty pomostu oraz dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna ograniczona krawężnikami kamiennymi. Na poboczach na moście oraz na kładce zostaną wykonane żelbetowe kapy chodnikowe zakończone prefabrykowanymi deskami gzymsowymi. Na górnej powierzchni kap przewidziano ułożenia izolacjo-nawierzchni żywicznej. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci barier i balustrad zostaną odtworzone w sposób analogiczny do istniejącego. Powstaną nowe ścianki zapleczne oraz płyty przejściowe. Powierzchnie betonowe zabezpieczone zostaną powłokami malarskimi oraz powłoką antygraffitti.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 6.0µg/m3 PM2.5: 5.4µg/m3