Tychy będą miały nowe centrum

Dccxdx

Redakcja

18 czerwca, 2022

Teren w rejonie Al. Jana Pawła II o powierzchni ok. 15 ha ma w przyszłości stać się nowym centrum miasta Tychy. Obecnie to niezagospodarowana, rozdzielona czteropasmową drogą wzdłuż wykopu kolejowego przestrzeń. Jak ma wyglądać nowe centrum? O to kilka miesięcy temu zapytali mieszkańców urzędnicy.

Zebrane odpowiedzi uwzględniono w pracach nad wstępnym masterplanem projektu. Na konferencji prasowej (15.06) w urzędzie miasta przedstawiono wyniki ankiet oraz plan działania na najbliższe miesiące. Wkrótce odbędą się pierwsze warsztaty dla mieszkańców miasta.

- Większość miast mówi dzisiaj o rewitalizacji centrum. Takich miejsc, gdzie się dopiero buduje się centrum, tak naprawdę jest niewiele, a my mamy szansę żeby na kilkunastu hektarach zrobić coś od podstaw, co spełni oczekiwania wszystkich - tymi słowami zaczął swoje wystąpienie na konferencji Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.  

Nie ukrywam, że to będzie niezwykle trudne, złożone i skomplikowane zadanie. Na dodatek zadanie, którego wykonanie zajmie lata, ale wierzę, że przy fachowym wsparciu, zaangażowaniu sektora prywatnego i mieszkańców naszego miasta uda się je zrealizować – dodaje Andrzej Dziuba.

Prezydent mówił także, że on i jego zespół rozmawiał o tym projekcie już z ekspertami ds. urbanistyki, mieszkalnictwa, mobilności z kraju i zagranicy, potencjalnymi inwestorami polskimi i zagranicznymi (aby poznać obecne trendy inwestycyjne i dobre praktyki w tym zakresie) oraz z radnymi Rady Miasta Tychy.

Swoje zdanie na temat tego, jak ma wyglądać nowe centrum oraz jakie ma pełnić funkcję mogli wyrazić mieszkańcy miasta. Z końcem stycznia zakończyło się zbieranie ankiet stanowiących pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania nowego centrum miasta Tychy. Wpłynęło 1606 ankiet.

- Dowiedzieliśmy się, jakie są potrzeby mieszkańców i mieszkanek wobec miasta, w jaki sposób je postrzegają i jak w nim funkcjonują oraz przede wszystkim, jakie mają wyobrażenie tej kluczowej przestrzeni, jaką jest centrum. Pozwoliło nam to dostosować założenia masterplanu do obecnych realiów oraz potrzeb mieszkańców i przyszłych pokoleń – mówi Michał Lorbiecki - Pełnomocnik prezydenta ds.  nowego centrum miasta Tychy.

W ankietach mieszkańcy Tychów stawiali przede wszystkim na zieleń, wielofunkcyjne budynki oraz deklarowali chęć poruszania się po centrum pieszo.

- Budynki w nowym centrum miasta mają być wielofunkcyjne i dzięki różnorodnej ofercie centrum będzie miejscem dla wszystkich. Będzie miejsce na sklepy, kawiarnie, restauracje, puby, biura. Zabudowa będzie kształtowana w taki sposób, żeby nie przytłaczała, czyli miała „ludzką skalę”.  Czerpiąc z tradycji miast europejskich będzie zwarta i pierzejowa, a centralną lokalizację w mieście zaakcentują najwyższe budynki – dodaje Michał Lorbiecki.

Będzie to obszar, po którym najwygodniej będzie się poruszać pieszo dzięki przyjaznej infrastrukturze, atrakcyjnej przestrzeni i przede wszystkim bliskości rozmaitych usług. Pomoże w tym sprawny transport zbiorowy w postaci trolejbusów, autobusów i kolei, a także wygodna i bezpieczna sieć dróg rowerowych.

Nowe centrum miasta Tychy to będzie przede wszystkim system tętniących życiem przestrzeni publicznych oparty na Osi Zielonej (główni projektanci miasta Hanna Adamczewska-Wejchert i Kazimierz Wejchert oparli kompozycję urbanistyczną nowego miasta na dwóch przecinających się tzw. elementach krystalizujących  - Osi Zielonej - północ - południe oraz osi kolejowej wschód-zachód), łączącej północną i południową część miasta, a także odmienionej alei Jana Pawła II, która z tranzytowej arterii zmieni się w miejską ulicę.

- Prowadzić one będą do najważniejszego miejsca w centrum: dużego, zielonego i wielofunkcyjnego placu ogólnomiejskiego. Razem z deptakami i mniejszym placem łączyć się będą w sieć integrującą miasto miejscami spotkań, spędzania wolnego czasu, zabawy i odpoczynku - dodaje pełnomocnik.

Co istotne, wszystkie przestrzenie w nowym centrum miasta będą uwzględniały tzw. błękitno-zieloną infrastrukturę, czyli takie urządzenie zieleni, które m.in. będzie sprzyjać retencji wód opadowych, chronić przed upałem i suszą, czy wzbogacać bioróżnorodność. Zieleń będzie wypełniała nie tylko przestrzenie otwarte, ale również będzie stanowiła istotny element zabudowy np. pod postacią zielonych dachów.

Źródło: UM Tychy

Gtgbfvcgdcfvdc

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.7µg/m3 PM2.5: 4.4µg/m3