Terytorialsi ze Śląska wspomogą miasta w razie przerw w dostawie prądu

akcja pk. Przyjazna Energia

Redakcja

28 listopada, 2022

Śląscy Terytorialsi w ramach operacji pk. „Przyjazna Energia-22” ćwiczą zasilanie miejscowości w energię elektryczną na wypadek wystąpienia przerwy w dostawie prądu. 25 listopada pierwsze ćwiczenia odbyły się we współpracy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu. Szkolenie jest odpowiedzią na nowe zadania, jakie zostały nałożone na Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej Ustawą o obronie Ojczyzny.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej rozpoczęli wspólne szkolenia z administracją publiczną na terenie całego kraju w ramach ćwiczeń pk. „Przyjazna Energia-22”. Do szkolenia Terytorialsi wykorzystują kontenerowe elektrownie polowe(KEP). Awaryjne zasilania w energię elektryczną w 13 Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej prowadzone są przy współpracy z Tauron Dystrybucja S.A. To już kolejne tego typu ćwiczenia, które przygotowują żołnierzy WOT do realizacji misji formacji - obrony i wsparcia lokalnych społeczności.

Wspólne ćwiczenia epizodyczne żołnierzy WOT pk. „Przyjazna Energia-22” z zakładami energetycznymi nie mają na celu zastępowania firm w ich zasadniczych zadaniach statutowych. Terytorialsi szkolą się i nabierają doświadczeń od specjalistów, którzy posiadają ogromną wiedzę w zakresie energetyki i działań na wypadek sytuacji kryzysowych. Ćwiczenia mają na celu sprawdzić zdolności osobowe i sprzętowe do niesienia wsparcia społeczności lokalnych, na wypadek przerwy w dostawie energii. Ich celem jest również wymiana doświadczeń.

Kontenerowa Elektrownia Polowa KEP-900 składa się z trzech zespołów spalinowo-elektrycznych o mocy 2 x 250 KW i 1 x 400 kW. Elementy mogą działać połączone razem, ale w przypadku mniejszego zapotrzebowania dostawy energii również osobno. Do ich obsługi są delegowani żołnierze, którzy ukończyli specjalistyczne kursy i posiadają uprawnienia SEP. Co ważne pod nadzorem doświadczonych operatorów elektrownia może działać nieprzerwanie przez tygodnie, a nawet miesiące.

akcja pk. Przyjazna Energia

powiązane artykuły:

IMG 1617
Lokalne 19 listopada, 2022

18 listopada 2022 roku bramy koszar 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej przekroczyło blisko 50

IMG 0379
Lokalne 16 października, 2022

Na terenie byłej bazy Dywizjonu Obrony Powietrznej w Kuźni Raciborskiej odbyło się szkolenie śląskic

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

8 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 24.3µg/m3 PM2.5: 20.1µg/m3