Sztuczna inteligencja w walce z fake newsami. AntyFakeNews – pierwszy taki projekt w Polsce

Artykul fakenews AWSB

Redakcja

13 października 2021

Koniec z fake newsami? Teraz to możliwe dzięki naukowcom z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Badacze rozpoczynają prace nad projektem AntyFakeNews – systemem do ochrony użytkowników przed fałszywymi informacjami w sieci. To pierwszy tego typu projekt w kraju.

Głównym założeniem projektu AntyFakeNews jest stworzenie narzędzia teleinformatycznego, które pozwoli ostrzegać osoby korzystające z różnych portali przed potencjalnie niebezpiecznymi treściami typu fake news. Rozwiązanie pozwoli też prezentować rzeczywiste treści mające podstawy naukowe, które odnoszą się do nieprawdziwych informacji, bazując na sprawdzonych i rzetelnych źródłach. Takie narzędzie to konieczność w dzisiejszych czasach, zdominowanych przez fake newsy.

W ramach projektu AntyFakeNews stworzony zostanie model opisujący związki przyczynowo skutkowe, związane z potencjalnym zagrożeniem treściami typu fake news.

Planujemy także wprowadzić podział treści ze względu na ich tematykę, jak również oszacować związek pomiędzy poszczególnymi użytkownikami systemu, a ich reakcją na treści powodujące dezinformacje. Utworzony model pozwoli na realizację rozbudowanej bazy, która ma przechowywać dane o treściach informacyjnych oraz informacje o profilach użytkowników wraz z estymacją ich podatności na oddziaływanie przez fake newsy

- mówi dr inż. Karol Jędrasiak, Zastępca Dyrektora Centrum Transferu Technologii Akademii WSB, kierownik działu badawczo-rozwojowego projektu.

Realizacja projektu AntyFakeNews została podzielona na 3 fazy. Faza I to prace obejmujące przygotowanie niezbędnych modułów efektywnego przetwarzania danych.

W tej fazie założyliśmy nie tylko zgromadzenie niezbędnych dla realizacji projektu danych, ale również wybranie najlepszych algorytmów i narzędzi do ich przetwarzania pod kątem detekcji fake newsów. W fazie II działania zespołu badawczo-rozwojowego ukierunkowane zostaną na stworzenie generycznego systemu, którego sercem będą metody detekcji oparte na algorytmach sztucznej inteligencji. Ostatnia faza to bieżące działania mające na celu ulepszenie powstałego systemu oraz przygotowanie do wdrożenia wyników osiągniętych w ramach dwóch pierwszych etapów

- mówi dr inż. Paweł Buchwald z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Narzędzie powstałe w wyniku prac, jako produkt komercyjny, będzie dostępne w ofercie firmy ITD24 sp. z o.o. po zakończeniu wszystkich faz. Jego udostępnienie dla węższej grupy testowych użytkowników będzie możliwe już w trakcie realizacji projektu. Trudność przedsięwzięcia determinują nie tylko problemy teleinformatyczne i przetwarzania danych, jakie należy rozwiązać, ale również problematyka badawcza z obszaru edukacji socjologii i interakcji z użytkownikami.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w analizie danych, w tym tekstowych, selekcji i klasyfikowaniu informacji ma ogromny potencjał, którego pełne znaczenie i rolę dostrzeżemy w najbliższej przyszłości. Projekt Akademii WSB to właśnie krok w tym kierunku.

Podejmowane działanie zakłada stworzenie innowacyjnego rozwiązania technologicznego, lecz opiera się o znane już dziś, realne potrzeby społeczne. Dlatego właśnie w pierwszym etapie projektu przeprowadzamy pogłębione badanie w celu rozpoznania „społecznego DNA fake newsów”. Musimy dokładnie poznać mechanizmy funkcjonowania dezinformacji w różnych grupach użytkowników mediów, opisać i sklasyfikować modele uwzględniające poziomy wrażliwości na poszczególne rodzaje fałszywych informacji, świadomość  ich znaczenia, sposoby odnoszenia się do fake newsów, mechanizmy chronienia się przed nimi, a także specyfikę ich rozprzestrzeniania się w przestrzeni mediów sieciowych

- mówi dr Michał Szyszka z Akademii WSB.

Badacze wierzą, że system pozwoli na szersze przyjrzenie się rzeczywistości oraz umożliwi wypracowanie każdemu własnego poglądu na otaczającą nas codzienność, jak i spojrzenie w przyszłość na podstawie wyciągniętych wniosków.

To bardzo ważne przedsięwzięcie w obecnych czasach. Czas pandemii spowodował wzmożoną obecność internautów w sieci. Dezinformacja płynąca za pośrednictwem tego medium może w znaczący sposób wpłynąć na wszelkie aspekty naszego życia. Dostęp do rzetelnej i sprawdzonej informacji jest zatem kluczową kwestią, a to główny cel oraz misja realizacji projektu

- mówi Piotr Ufel, programista z firmy Complex-IT, członek zespołu badawczo-rozwojowego.

Projekt realizowany jest w konsorcjum, w skład którego wchodzą: ITD24 Sp. z o.o. jako Lider oraz Akademia WSB.

Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) jest akademicką uczelnią wyższą, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz 3 uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika oraz nauki  o bezpieczeństwie. Kształci w 5 lokalizacjach (w siedzibie w Dąbrowie Górniczej oraz w Wydziałach Zamiejscowych w Cieszynie, Żywcu, Olkuszu i Krakowie) na 19 kierunkach studiów I-go i II-go stopnia, jednolitych studiach magisterskich, prowadzi studia dualne, realizuje studia Executive MBA oraz Master of Business Administration (partner kierunku: EY Academy of Business), jest liderem w kształceniu podyplomowym (oferta ponad 100 kierunków studiów podyplomowych), prowadzi szkołę doktorską, studia doktoranckie oraz seminaria doktorskie.

Akademia WSB posiada dwie międzynarodowe akredytacje: CEEMAN IQA - jedną z najbardziej prestiżowych i cenionych akredytacji w obszarze edukacji menedżerskiej przyznaną przez International Association for Management Development in Dynamic Societies CEEMAN oraz akredytację EUR-ACE® Label przyznaną przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT). Akredytacja została stworzona przez European Network for Engineering Accreditation (ENAEE) zrzeszającą najważniejsze europejskie organizacje inżynierskie i potwierdza wysoką jakość programu studiów i jego realizację zgodnie z europejskimi zasadami i standardami w tym obszarze.

ITD24 – bezpieczeństwo w sieci

Spółka ITD24 powstała w 2010 roku i od samego początku działalności zajmuje się dystrybucją systemów bezpieczeństwa w IT. Wiodącymi produktami oferowanymi przez spółkę są rozwiązania fińskiej firmy F-Secure z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego dla klientów biznesowych i indywidualnych. W 2015 roku ITD24 poszerzyła swoje portfolio o rozwiązania firmy Cyberoam w oparciu o zaawansowaną technologię w chmurze nowej generacji. Od roku 2017 spółka podjęła współpracę z indyjskim producentem oprogramowania antywirusowego Quick Heal – rozwiązania poszerzające ofertę firmy doskonale spełniają wymogi stawiane przez RODO.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.0µg/m3 PM2.5: 3.6µg/m3