Szpital w Pszczynie zawiesił dwóch lekarzy. Na ich dyżurze umierała 30-letnia Izabela

Szpital w Pszczynie i jesienne drzewa w neglizu
Kastelik

Szymon Kastelik

5 listopada, 2021

30-letnia kobieta zmarła w szpitalu w Pszczynie, będąc w 22 tygodniu ciąży. Wcześniej obumarł jej płód. Placówka poinformowała o zawieszeniu dwóch lekarzy.

30-letnia Izabela była w 22. tygodniu ciąży. Utraciła wody płodowe. Zgłosiła się do szpitala, gdzie według jej relacji sms-owej do rodziny, została przyjęta po kilku godzinach oraz nie otrzymała odpowiedniej opieki. Przeczuwała, że może mieć sepsę, ale personel szpitala czekał na obumarcie płodu, które i tak najprawdopodobniej nie miało szans na przeżycie. 30-latka musiała mierzyć temperaturę własnym termometrem. Dopiero następnego dnia nad ranem zdecydowano się na cesarskie cięcie. Było już za późno. Po trzech godzinach kobieta zmarła. 

Według reportażu programu "Uwaga" do kobiety przez cały pierwszy dzień tylko raz przyszedł lekarz. Położne zainteresowały się pacjentką dopiero wtedy, kiedy inna kobieta z sali poinformowała je o wysokiej gorączce. 

Szpital Powiatowy w Pszczynie poinformował, że przeprowadzono postępowanie wyjaśniające.

Dyrekcja Szpi­tala w Pszczynie bezpośred­nio po trag­icznym zdarze­niu przeprowadz­iła postępowanie wyjaś­ni­a­jące, przegląd pro­ce­dur oraz sposobu dzi­ała­nia odd­zi­ału. Na bieżąco i z najwyższą powagą wery­fikuje również infor­ma­cje pojaw­ia­jące się w przestrzeni publicznej - czytamy w oświadczeniu.

Zawieszono w realizacji kontraktu dwóch lekarzy, którzy pełnili wówczas dyżur. - 

W związku z trwa­ją­cym postępowaniem, - 5 listopada pod­jęto decyzję o zaw­iesze­niu real­iza­cji kon­trak­tów dwóch lekarzy, którzy pełnili dyżur w cza­sie pobytu Pac­jen­tki w szpi­talu. W chwili obec­nej lekarze nie pełnią w placówce swoich obowiązków - informuje szpital.

Szpi­tal deklaruje pełną otwartość na współpracę z wszys­tkimi właś­ci­wymi organami pode­j­mu­ją­cymi dzi­ała­nia kon­trolne i wyjaśniające. Raz jeszcze przekazu­jemy Rodzinie Zmarłej Pac­jen­tki szczere wyrazy współczu­cia i żalu - dodaje placówka.

Sprawą zajmuje się katowicka prokuratura, a kontrolę w szpitalu zapowiedział również minister zdrowia. 30-letnia Izabela zmarła 22 września.

powiązane artykuły:

Szpital w Pszczynie i jesienne drzewa w neglizu
Lokalne 20 stycznia, 2022

30-letnia Izabela była w 22. tygodniu w ciąży. Nagle trafiła do szpitala. Następnego dnia zmarła. Ko

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

9 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 8.6µg/m3 PM2.5: 6.3µg/m3