Świadczenie chorobowe z ZUS? Tylko na wniosek

Pexels gustavo fring 4173239

Redakcja

6 listopada, 2022

W sytuacji choroby nie mamy często siły myślec o sprawach urzędowych, choć powinniśmy. W sytuacji, gdy świadczenie chorobowe wypłaca nam Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie pracodawca, do jego uzyskania konieczne jest złożenie wniosku.

W momencie choroby zwolnienie lekarskie, nazywane popularnie L4, trafia do ZUS, na profil PUE ZUS pracodawcy i ubezpieczonego. Jednak jeśli w tym czasie świadczenie chorobowe w wysokości 80% wypłaty wypłaca nam Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie pracodawca, konieczne jest złożenie specjalnego wniosku o jego wypłatę. Dotyczy to szczególnie osób prowadzących działalność gospodarczą, osób z nimi współpracujących, duchowych, a także osób po ustaniu zatrudnienia. 

Natomiast w przypadku pracowników, którym ZUS, a nie płatnik składek, wypłaca zasiłek chorobowy, taki wniosek składa pracodawca czy zleceniodawca. Aby ZUS mógł wypłacić zasiłek chorobowy pracodawca, który nie jest płatnikiem zasiłków, czyli taki który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych powinien w ciągu 7 dni od otrzymania e-ZLA przekazać do ZUS odpowiednie zaświadczenie. 


W przypadku pracownika jest to druk Z-3, a w przypadku ubezpieczonych innych niż pracownik, np.  zleceniobiorców – druk Z-3a. W przypadku kolejnego e-ZLA za okres nieprzerwanej niezdolności do pracy, zaświadczenie płatnika składek Z-3 pracodawca wypełnia w ograniczonym zakresie. Może też w tym celu skorzystać z zaświadczenia ZAS-12.

Jeśli natomiast niezdolność do pracy z powodu choroby przypada po ustaniu zatrudnienia to konieczne jest jeszcze złożenie wniosku na druku ZAS-53. W przypadku otrzymania pierwszego e-ZLA, które obejmuje okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, należy do wniosku dołączyć oświadczenie na druku Z-10.  

Z kolei osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby z nimi współpracujące oraz osoby duchowne wniosek o chorobowe składają bezpośrednio do ZUS na druku Z-3b lub ZAS-53. Wniosek należy złożyć jak najszybciej. Roszczenie o zasiłek chorobowy przedawnia się po 6 miesiącach od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

- Wniosek o zasiłek chorobowy można złożyć osobiście w placówce ZUS, albo wysłać pocztą. Taki wniosek bardzo wygodnie i bez wychodzenia z domu można przesłać  elektronicznie przez PUE ZUS – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

19 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 7.6µg/m3 PM2.5: 5.6µg/m3