ŚUM przejmie budynki po szpitalu

ŚUM przejmie budynki po szpitalu MS Wi A umowa intencyjna podpisana Fot K Kalkowski

Redakcja

15 grudnia, 2023

Śląski Uniwersytet Medyczny przejmie budynki po szpitalu MSWiA, który przeniósł się do budynku po prywatnej placówce. Podpisano porozumienie intencyjne. 

Budynki, w których dotychczas działał szpital MSWiA przejmie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. W czwartek podpisano porozumienie intencyjne między miastem Katowice, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi oraz Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, którego celem jest ustalenie warunków i zasad oddania uczelni do używania nieruchomości położonych w Katowicach przy ul. Kilińskiego i Głowackiego. Szpital MSWiA przeniósł się na ul. Ceglaną, gdzie przejął infrastrukturę po prywatnym szpitalu GeoMedical. 

Nieruchomości, w których do chwili obecnej wygaszana jest działalność szpitala MSWiA pozostają w bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji, w której znajduje się rektorat uczelni. Po wyprowadzce budynki powinny trafić do zasobów Skarbu Państwa. ŚUM złożył wniosek o nabycie nieruchomości w drodze darowizny.

- Szpital MSWiA przeniósł się do nowej siedziby po dawnym prywatnym szpitalu przy ul. Ceglanej. Mając na uwadze bliskość siedziby Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i fakt, że szkoli on przyszłe kadry medyczne przekazanie budynków uczelni jest rzeczą naturalną. Wierzę, że ten ruch przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia studentów kierunków medycznych mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Na podstawie porozumienia ustalone mają zostać warunki i zasady oddania uczelni nieruchomości. Działanie ma wspomóc rozwój uczelni, a tym samym wzmocnić rolę Katowic jako istotnego ośrodka akademickiego. 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 1.9µg/m3 PM2.5: 1.7µg/m3