Spór w Narodowym Instytucie Onkologii. Związkowcy żądają podwyżki minimalnej stawki dla lekarzy specjalistów

Z lotu ptaka 5 1 1 1 1 4

Redakcja

14 sierpnia 2023

Od 9 sierpnia trwa spór zbiorowy w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach. Związek Zawodowy Kontra domaga się m.in. minimalnej stawki zasadniczej na poziomie około 22 tys. złotych dla lekarzy. 

ZZ Kontra lekarzy przy Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie żąda wprowadzenia minimalnej stawki zasadniczej dla wszystkich lekarzy z tytułem specjalisty zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w wysokości trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia liczonego na podstawie danych z pierwszego kwartału 2023 r. oraz gwarancji waloryzacji co najmniej raz w roku w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia liczonego na podstawie danych z pierwszego kwartału danego roku.

Według dyrekcji szpitala są to żądania niemożliwe do spełnienia. Ustanowienie minimalnej stawki zasadniczej na poziomie zaproponowanym przez Kontrę to ok. 22 tysiące złotych. Szpital też nie wie jakie będzie otrzymywał środki od NFZ w kolejnych latach, dlatego nie może zapewnić stałej waloryzacji.

- Biorąc pod uwagę, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosło około 7200 zł, mówimy o kwocie około 22 000 złotych. I takiej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla lekarzy specjalistów domaga się „Kontra”. To jest żądanie, którego nie możemy spełnić. Nie możemy również zgodzić się na stałą waloryzację tej stawki, ponieważ nie wiemy, jakie środki będziemy w przyszłości otrzymywać z NFZ za wykonane świadczenia medyczne na rzecz naszych pacjentów tłumaczy prof. Krzysztof Składowski, dyrektor gliwickiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii. Dodaje, że realizacja wszystkich żądań naraziłaby szpital na utratę płynności finansowej.

Według dyrektora, związkowcy chcą również "zwolnienia lekarzy z obowiązku udzielania pomocy medycznej pacjentom zgłaszającym się do Instytutu na badania i konsultacje, jak również osobom towarzyszącym lub odwiedzającym".

Kontra komentuje

Związek Zawodowy Kontra uważa, że opublikowanie przez szpital oświadczenia w sprawie sporu było przedwczesne i przeczy zasadzie rokowań w dobrej wierze i z poszanowaniem słusznych interesów drugiej strony.

- Związek Zawodowy Lekarzy KONTRA wskazuje, że w NIO-PIB w Gliwicach w chwili obecnej brak jest jednostki dedykowanej dla doraźnej opieki nad osobami w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. W trosce o dobro chorych i zachowanie najwyższego standardu leczenia staramy się o powołanie takiej struktury od lutego 2022r. Z całą stanowczością podkreślamy, że żadna osoba na terenie NIO-PIB wymagająca opieki medycznej w trybie natychmiastowym nie została pozostawiona bez opieki, a fakt wszczęcia zbioru zbiorowego nie zmieni naszego postępowania ponieważ bezpieczeństwo chorych jest naszym absolutnym priorytetem - komentuje Związek Zawodowy Lekarzy Kontra.

Prośby o wzrost wynagrodzenia zasadniczego lekarzy specjalistów wystosowywane są przez Kontrę od stycznia 2023. Według związku wynikają one z sytuacji rynkowej oraz ze stanowiska samorządu lekarskiego.

- Pomimo merytorycznych argumentów żądania pozostały bez satysfakcjonującej odpowiedzi ze strony Dyrekcji - dodaje Kontra.

fot. Narodowy Instytut Onkologii

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

23 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 7.1µg/m3 PM2.5: 6.3µg/m3