Sosnowieckie szpitale i pogotowie rozpoczynają współpracę w zakresie leczenia udarów mózgu

124278

Redakcja

14 kwietnia 2023

Pomiędzy Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o. w restrukturyzacji, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu oraz Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym w Sosnowcu zostało zawarte porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie zoptymalizowania udzielania świadczeń zdrowotnych dotyczących leczenia udarowego pacjentów przyjmowanych w SOR, Izbie Przyjęć i do oddziałów neurologicznych.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 jest jednym z 27 w kraju centrów udarowych leczącym ostry udar niedokrwienny za pomocą trombektomii mechanicznej. To wynik decyzji Ministerstwa Zdrowia, które rozszerzyło realizowany od 2018 roku pilotaż tejże procedury. WSS nr 5 nawiązał współpracę z sosnowieckim szpitalem miejskim i pogotowiem w zakresie świadczeń usług zdrowotnych dla osób po udarze. Współpraca ma pozwolić na szybsze reagowanie, profilaktykę i skuteczniejsze leczenie osób po udarze. 

Według statystyk, w Polsce każdego roku na udar cierpi ponad 100 tysięcy osób. Szybkie jego rozpoznanie to szansa na skuteczne leczenie, uniknięcie niepełnosprawności, a często na ocalenie życia

- Trombektomia mechaniczna to najnowsza forma leczenia udaru niedokrwiennego mózgu. Polega na mechanicznym usunięciu skrzepu, czyli udrożnieniu zatkanego naczynia. Standardową metodą leczenia udaru jest tromboliza - to rozpuszczanie skrzepliny za pomocą podanego dożylnie leku przeciwkrzepliwego. Nie zawsze jest ona skuteczna i nie u wszystkich pacjentów można ją zastosować - informuje WSS nr 5 w Sosnowcu.

- Zależy nam, by pacjenci z rozpoznaniem udaru mieli możliwość wykonania zabiegu tromektomii w naszym Szpitalu w najszybszym możliwym terminie. Dlatego tak ważna jest dobra współpraca szpitali i pogotowia, by każdy pacjent będący okienku czasowym od wystąpienia pierwszych objawów mógł trafić do specjalistycznego ośrodka, który spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Ministerstwo Zdrowia, dysponuje odpowiednim sprzętem (tomograf, angiograf, rezonans magnetyczny) oraz odpowiednią liczbą specjalistów (radiolog, neurolog, neurochirurg, kardiolog, chirurg naczyniowy) - informuje prof. ucz. dr Bartosz Straszak - p.o. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.

Wykonywanie procedury trombektomii mechanicznej nie byłoby jednak możliwe, gdyby nie nowo zainstalowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu angiograf sufitowy o wartości niespełna 4,5 miliona złotych, który został zakupiony z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Jest urządzeniem, którego szerokie możliwości pozwalają sprostać najnowszym wymaganiom angiografii i małoinwazyjnych zabiegów naczyniowych, ze szczególnym uwzględnieniem radiologii zabiegowej i chirurgii naczyniowej. Zastosowane w nim innowacyjne technologie sprzętowe i programowe umożliwiają połączenie inteligentnych rozwiązań i łatwości obsługi, pozwalając z jednej strony na zwiększenie produktywności, z drugiej – na uzyskiwanie lepszych rezultatów klinicznych.

- Kiedy oddawano do użytku angiograf, nie rozmawialiśmy o udarach. Dzisiaj prezentujemy jego nowe zastosowanie na miarę ludzkiego zdrowia i życia. Porozumienie przed chwilą podpisane formalizuje trwającą już współpracę, która skraca czas reakcji na wystąpienie udaru i zwielokrotnia szansę chorych na wyleczenie bez poważnych komplikacji i powikłań. Życzę żeby dobra współpraca stron dzisiejszego porozumienia dawała szansę na skorzystanie z najnowocześniejszych metod leczenia oferowanych przez WSS 5 wszystkim, którzy takiej pomocy potrzebują - powiedziała Anna Jedynak, wicemarszałek woj. śląskiego.

- Skuteczność trombolizy i trombektomii jest wielokrotnie większa w pierwszej godzinie zastosowania leczenia.  Dzięki zainteresowaniu organu założycielskiego, dyrekcji szpitala i władz miasta możemy taką współpracę realizować. Ratujemy pacjentów w różnym wieku, ostatnio pacjentkę 36-letnią i 30-letnią - wyjaśniał dr n. med. Paweł Gruenpeter, kierownik Oddziału Neurologii WSS5. 


fot. Tomasz Żak UMWS

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.9µg/m3 PM2.5: 4.3µg/m3