Sosnowiecka spółdzielnia sprzedawała bezprawnie mieszkania. Sąd unieważnił akt notarialny

Key gb1075870c 1920
Kastelik

Szymon Kastelik

16 marca 2023

Sosnowiecka spółdzielnia sprzedawała mieszkania, pomimo tego, że lokatorzy mieli prawo do pierwokupu. Jednak ponad 10 lat temu dowiedzieli się, że ich mieszkania i kamienice zostały sprzedane "na zewnątrz". Najwięcej kupił Ryszard S., który usłyszał już wyrok w tej sprawie. 

W sumie spółdzielnia miała sprzedać bezprawnie ponad 900 mieszkań, pomimo że część lokatorów wykazała zainteresowanie ich wykupem i wpłaciło zaliczki.. W sprawie zarzuty usłyszała m.in. była prezes spółdzielni, która zmarła i tym samym jej sprawę umorzono. Wyrok usłyszał już m.in. Ryszard S., który skazany został na karę łączną 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. 

- W toku prowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach śledztwa, ustalano, iż oskarżeni sprzedawali mieszkania z naruszeniem prawa, w zasadniczej części po zaniżonej wartości albo osobom nieuprawnionym. Dwie natomiast kolejne sprawy, zainicjowane aktami oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Katowicach, obejmujące łącznie 5 oskarżonych, dotyczące nieprawidłowości w Spółdzielni ,,Sokolni’’, toczą się przed Sądami - informowała w ubiegłym roku Prokuratura Okręgowa w Katowicach.

Unieważnienie umów

10 marca 2023 roku w Sądzie Okręgowym w Katowicach zapadł wyrok w sprawie z powództwa prokuratora o ustalenie nieważności umowy sprzedaży z dnia 3 grudnia 2010 roku zawartej w formie aktu notarialnego pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Sokolnia” w Sosnowcu jako sprzedającym, a Ryszardem S.

- Sąd w całości uwzględnił powództwo Prokuratury Okręgowej w Katowicach ustalając, że w/w umowa jest nieważna. Prokuratura Okręgowa w Katowicach w ramach specjalnie powołanego Zespołu Prokuratorów od wielu lat bada sprawę przejęcia przez tak zwanych „hurtowych nabywców” łącznie 905 zasiedlonych lokali mieszkalnych z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Sokolnia” w Sosnowcu (obecnie w likwidacji ). W przypadku większości lokali najemcom przysługiwało ustawowe prawo do nieodpłatnego nabycia mieszkań - informuje katowicka prokuratura.

Unieważniony wyrokiem z 10 marca 2023 roku akt notarialny dotyczył 186 lokali mieszkalnych. Do sądu dotychczas łącznie 39 powództw, z czego na chwilę obecną uwzględnionych zostało 16, zaś w 5 sprawach wyroki są już prawomocne, 3 lokale mieszkalne powróciły do zasobów Spółdzielni.


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

0 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 23.7µg/m3 PM2.5: 19.7µg/m3