Somalijczyk i Etiopki ukryli się w ciężarówce

Strazgraniczna

Redakcja

11 lutego, 2024

Migranci z Afryki ukrywali się w przestrzeni ładunkowej pojazdu ciężarowego. Zostali zatrzymani w Zwardoniu. 

Strażnicy graniczni z Bielska-Białej otrzymali informację  o trojgu cudzoziemcach ujawnionych na parkingu w rejonie byłego przejścia granicznego w Zwardoniu. Cudzoziemcy (wśród których był 1 mężczyzna i 2 kobiety) ukryci byli w przestrzeni ładunkowej samochodu ciężarowego.

Po przybyciu na miejsce, funkcjonariusze SG przeprowadzili wobec obcokrajowców kontrolę legalności pobytu. Cudzoziemcy nie posiadali żadnych dokumentów uprawniających ich do pobytu na terytorium RP i przebywali na terenie naszego kraju nielegalnie. 

Cudzoziemcami byli: mężczyzna z Somalii i dwie kobiety w Etiopii.  Na podstawie decyzji sądu obcokrajowcy zostaną umieszczeni w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców. Wobec Somalijczyka i jednej Erytrejki wszczęto postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązującej ich do powrotu. 

Natomiast wobec drugiej kobiety w związku z tym, iż złożyła na terytorium Rumunii wniosek o ochronę międzynarodową, prowadzone są czynności administracyjne związane z realizacją postanowień unijnego rozporządzenia Dublin III.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

6 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 39.5µg/m3 PM2.5: 32.8µg/m3