Śnięte ryby. Zakaz korzystania z wód Kanału Gliwickiego w województwie opolskim

1 1
Kastelik

Szymon Kastelik

13 września 2023

Wojewoda opolski wydał rozporządzenie dotyczące zakazu korzystania z wód Kanału Gliwickiego. Natomiast Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego rekomenduje wstrzymanie zrzutów wód dołowych przez kopalnie. 

7 września rano pracownicy Wód Polskich w czasie rejsu kontrolnego w II i IV sekcji Kanału Gliwickiego (śluzy Nowa Wieś i Rudziniec) spostrzegli pojedyncze śnięte ryby w łącznej ilości ok. 6 kg. Zgodnie z procedurami powiadomione zostały wszystkie służby i instytucje, które zajmują się sytuacją kryzysową na rzekach. Pobrano również próbki do badań.

Do 10 września wyłowiono z Kanału Gliwickiego około 150 kg śniętych ryb (II i III sekcja). Stwierdzono, że w innych lokalizacjach Kanału Gliwickiego i na Kanale Kędzierzyńskim, jak również w wodach samej rzeki Odry nie występują śnięte ryby.

W poniedziałek i we wtorek śnięte ryby pojawiły się w sekcji IV. W sumie 11 i 12 września wyłowiono ponad 100 kg kolejnych ryb. 

Zakaz korzystania z wód Kanału Gliwickiego

11 września Wojewoda Opolski wydał Rozporządzenie Porządkowe nr 0510/P/29/2023 r. w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Kanału Gliwickiego (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2023 r. poz. 2709). Zakaz ten dotyczy korzystania z wód II i III sekcji Kanału Gliwickiego (na obszarze woj. opolskiego) i obejmuje w szczególności spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych, w tym podlewanie, uprawianie sportów wodnych i turystyki oraz inne działania wiążące się z bezpośrednim kontaktem z ww. wodami.

Również 11 września po obradach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wydano rekomendację dot. wstrzymania przez trzy dni (do 14 września 2023 roku) zrzutów wód dołowych odprowadzanych przez kopalnie do rzeki Kłodnicy, która zasila Kanał Gliwicki oraz zbiornik Dzierżno Duże, alimentujący wodę na jego potrzeby.

We wtorek ruszył  montaż zapory z biostabilizatora przy ujściu Kanału Kędzierzyńskiego do Kanału Gliwickiego. Zapora zostanie zamontowana przez pracowników Wód Polskich w Gliwicach, obsługujących śluzy Kanału Gliwickiego oraz Straż Pożarną. Kanał patroluje również policja. 

Najprawdopodobniej powodem wymierania ryb są złote algi, które miały być odpowiedzialne za katastrofę ekologiczną na Odrze w 2022 roku. Powstała specjalna zapora, która ma zabezpieczyć m.in. Kanał Kędzierzyński i Odrę.

fot. Wody Polskie

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.9µg/m3 PM2.5: 2.6µg/m3