Śnięte ryby w zbiorniku Dziećkowice

Dzieckowice

Redakcja

24 marca 2023

Polski Związek Wędkarski poinformował służby o odkryciu kilkuset śniętych ryb w zbiorniku wodnym Dziećkowice. Sprawą zajęła się prokuratura, a także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

Przedstawiciele PZW odkryli śnięte ryby w zbiorniku Dziećkowice 22 marca. Niezwłocznie poinformowali o tym odpowiednie służby. Sprawą zajęła się prokuratura, policja, WIOŚ Katowice oraz inspektor weterynaryjny. O martwych rybach powiadomione zostało także Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Odnaleziono w sumie ok. 200 - 300 szt. śniętych ryb i kilku martwych ptaków w zbiorniku wodnym Dziećkowice, przeprowadzono rozpoznanie zanieczyszczenia w terenie. Pobrano do badań próby wody. 

- Na miejscu stwierdzono śnięte ryby, które były już odławiane przez członków PZW, równocześnie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej i funkcjonariusze Policji prowadzili rozpoznanie brzegów zbiornika z łodzi motorowej. W jego wyniku ustalono, że śnięcie ryb ma miejsce przy zachodnim brzegu zbiornika, w jego południowej części. Inspektorzy dokonali rozpoznania terenu, na którym znaleziono śnięte ryby z brzegu oraz z łodzi, nie stwierdzili widocznych śladów zanieczyszczeń ani odorów; strażacy nie stwierdzili śladów zanieczyszczenia na całym rozpoznanym akwenie - relacjonuje WIOŚ Katowice,

Zabezpieczono do badań kilkanaście śniętych ryb oraz wyłowione martwe ptaki. 


fot.WIOŚ Katowice

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

14 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.5µg/m3 PM2.5: 4.9µg/m3