Śląskie "Zielone Gminy" będą tworzyć samowystarczalne obiegi energetyczne

Cropped akt fotoc 1057

Redakcja

1 listopada 2022

Pięć gmin podpisało podpisało list intencyjny w sprawie utworzenia Klastra Energii „Śląskich Zielonych Gmin”. Uczestnicy klastra produkujący energię mogą ją sprzedać bezpośrednio innym uczestnikom klastra, co znacząco obniża koszty.

27 października w Urzędzie Miejskim w Kaletach podpisano list intencyjny inicjujący powstanie Klastra Energii „Śląskich Zielonych Gmin”. Dokument podpisały: Gmina Boronów reprezentowana przez wójta Krzysztofa Bełkota, Gmina Koszęcin reprezentowana przez wójta Zbigniewa Seniówa, Kalety reprezentowane przez burmistrza Klaudiusza Kandzię, Miasto Miasteczko Śląskie reprezentowane przez burmistrza Michała Skrzydło oraz Gmina Woźniki reprezentowana przez burmistrza Michała Aloszko.

Gminy znajdujące się na północy naszego województwa coraz bardziej rozwijają potencjał wykorzystania fotowoltaiki, a w Strzebieniu w gminie Koszęcin   powstała właśnie farma fotowoltaiczna o powierzchni ponad 1,3 ha. Dzięki porozumieniu gminy będą mogły tworzyć samowystarczalne obiegi energetyczne, a uczestnicy klastra produkujący energię mogą ją sprzedać bezpośrednio innym uczestnikom klastra, co znacząco obniża koszty.

Ponadto, klaster energii to szansa na uzyskanie dodatkowych źródeł finansowania z programów skierowanych specjalnie dla takich inicjatyw. Formuła klastra jest otwarta i w przyszłości można będzie go powiększyć m.in. o osoby fizyczne oraz osoby prawne (np. firmy). 

 
źródło: UM Woźniki 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 12.5µg/m3 PM2.5: 10.9µg/m3