Siemianowice Śląskie: dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze"

Siemce

Redakcja

18 lutego 2021

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie informuje, iż zawarł porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ustalające zasady wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze" na terenie gminy Siemianowice Śląskie, mające na celu obsługę wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania.

Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, będących własnością osób fizycznych.

Ww. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W ramach Programu można otrzymać dofinansowanie między innymi na:

  • źródło ciepła – wymiana, zakup, montaż,

  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

  • ocieplenie przegród budowlanych,

  • stolarkę drzwiową i okienną,

  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Wkrótce zostanie uruchomiony punkt przyjmowania wniosków do Programu. W celu umówienia się na spotkanie z osobą prowadzącą ww. Program należy skontaktować się z Biurem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie pod numerem telefonu: 32 76 05 460. Punkt przyjmowania mieszkańców będzie czynny w każdy wtorek od godz. 12:00 do 14:00 po wcześniejszym umówieniu terminu.

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć w poniższym linku:

https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html
Źródło: UM Siemianowice Śląskie

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 20.6µg/m3 PM2.5: 17.6µg/m3