ŚCP: Ponad 450 wniosków ws. wsparcia inwestycji i utrzymania miejsc pracy w MŚP

0x0

Redakcja

2 czerwca 2020

Ponad 450 wniosków o dotacje do inwestycji i utrzymania miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach z woj. śląskiego otrzymało dotąd Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Dotacje te są jednym z narzędzi samorządu regionu, mających wspierać przedsiębiorców w czasie epidemii.

Cały ogłoszony 6 kwietnia br. „Śląski Pakiet dla Gospodarki”, oparty w znacznej mierze o fundusze unijne zarządzane z poziomu województwa, pierwotnie przewidywał kwoty: 446 mln zł na pożyczki obrotowe i płynnościowe, 323 mln zł na wsparcie pracodawców, 162 mln zł wsparcia bezzwrotnego, 57 mln zł na „działania wspierające” oraz 20 mln zł na „wejścia kapitałowe”.

W połowie maja Komisja Europejska zaakceptowała jednak wniosek zarządu woj. śląskiego o zwiększenie o 33 mln euro (czyli 148 mln zł) puli dotacji kierowanych dla przedsiębiorców, dostępnej w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Śląskiego.

Nabór wniosków o dotacje do inwestycji i utrzymania miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach z woj. śląskiego Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (należąca do samorządu regionu tzw. instytucja pośrednicząca, koordynująca wdrażanie części RPO dot. m.in. wsparcia dla przedsiębiorczości) uruchomiło pod koniec kwietnia.

Konkurs ten jest realizowany w 4 rundach po 14 dni - od 28 kwietnia do 23 czerwca br. Eksperci oceniają projekty po każdym naborze, dzięki czemu proces ma przebiegać sprawnie. We wtorek rzeczniczka ŚCP Paulina Cius przekazała PAP, że w dwóch pierwszych rundach spłynęły łącznie 452 wnioski – obecnie trwa procedura ich oceny formalnej.

„Zainteresowanie było bardzo duże jeszcze przed ogłoszeniem naboru. Nasz punkt kontaktowy, który udziela informacji na temat bieżących konkursów, odebrał do tej pory ponad 2 tys. telefonów, odpowiedzieliśmy na ponad 400 pytań mailowych, przeprowadziliśmy również webinaria online, w których wzięło udział ponad 260 osób” - wyliczył, cytowany w informacji Cius, dyrektor ŚCP Krzysztof Spyra.

Najwięcej złożonych wniosków – prawie połowa w obu etapach - dotyczy inwestycji w sektorze przetwórstwa przemysłowego. O dofinansowanie ubiega się też wielu przedsiębiorców związanych z gastronomią, hotelarstwem, turystyką oraz tzw. przemysłem czasu wolnego - rozrywką i kulturą.

Nabór ten zakłada bezzwrotne wsparcie do 800 tys. zł - dotyczące inwestycji oraz utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku kryzysu zdrowia publicznego. Dzięki wcześniejszym negocjacjom z Komisją Europejską i ułatwieniom w tzw. specustawie funduszowej, zastosowano przyspieszone procedury i rozszerzono zakres pomocy.

„W ramach dotychczasowego działania 3.2 Innowacje w MŚP, wprowadziliśmy nowy typ projektu związany z inwestycjami, co pozwoliło rozszerzyć wsparcie na firmy z sektorów, które najbardziej ucierpiały w wyniku utraty klientów i notowały duże spadki przychodów – turystyka, gastronomia czy przemysł czasu wolnego” - wyjaśniali, ogłaszając nabór, przedstawiciele ŚCP.

Kolejnym ułatwieniem proceduralnym było skrócenie czasu pomiędzy ogłoszeniem o naborze, a uruchomieniem konkursu. Do tej pory obowiązywało 30 dni, a obecnie 5; zatem 23 kwietnia ŚCP mogło opublikować dokumentację, a 28 kwietnia rozpoczęło nabór w pierwszej rundzie.

Dotacje uzyskane w ramach tego konkursu można przeznaczać na dywersyfikację dotychczasowej produkcji czy nowy pakiet świadczonych usług, co może okazać się dla firm niezbędne, by utrzymały się na rynku czy zyskały szansę na minimalizowanie strat.

Środki mogą służyć również zakupom surowców, materiałów, produktów i towarów związanych z działalnością inwestycyjną. W katalogu kosztów znalazły się też: nabycie nieruchomości, prace budowlane, dofinansowanie wynagrodzeń, utrzymanie miejsc pracy czy koszty bieżące - np. opłaty leasingowe, opłaty związane z utrzymaniem budynków, koszty pomocy prawnej i doradztwa.

Przy ocenie wniosku brany jest pod uwagę spadek obrotów, spowodowany epidemią. Kryterium punktowe obejmuje też m.in. działalność na terenie woj. śląskiego (po właściwości urzędu skarbowego). Przewidywany poziom wsparcia sięgnie 85 proc. (w oparciu o pomoc de minimis), a maksymalna kwota dofinansowania to 800 tys. zł.

Obecnie trwa trzecia runda naboru, która podobnie jak poprzednie, zamknie się po 14 dniach. We wtorek w systemie znajdowało się ponad 800 wniosków w edycji, co może oznaczać, że znaczna część z nich wpłynie w trzeciej i czwartej rundzie. Nabór „Inwestycje w MŚP” zakończy się 23 czerwca 2020 r.(PAP)

98976

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

9 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 7.2µg/m3 PM2.5: 6.5µg/m3