Samorządowy województwa śląskiego chcą współpracować przy wykorzystaniu funduszy europejskich

124947

Redakcja

16 maja, 2023

W Urzędzie Marszałkowskim podpisano porozumienie z samorządowcami w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie subregionów południowego, północnego i zachodniego województwa śląskiego. 

To sformalizowanie współpracy w ramach realizacji zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby oraz problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych. Wszystko w ramach nowej perspektywy unijnej 2021-2027.

ZIT jest formą współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, mogą realizować wspólne cele i wskazywać przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), a także Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Porozumienie z przedstawicielami subregionów  południowego, północnego i zachodniego podpisali: wicemarszałek Anna Jedynak, wicemarszałek Łukasz Czopik i członkowie Zarządu Województwa, Krzysztof Klimosz i Grzegorz Boski. Obecny był także radny Sejmiku, Grzegorz Wolnik. Subregion północny reprezentowali Krzysztof Matyjaszczyk i Andrzej Płonka z Zarządu Związku Subregionu Północnego, Jarosław Klimaszewski i Gabriela Staszkiewicz ze Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka oraz Piotr Kuczera i Mieczysław Kieca z Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego.

 - Potrafimy to robić, a przed nami najwyższa w historii pula środków w ramach nowej perspektywy unijnej i wierzę, że te działania przyczynią się do poprawy jakości życia w województwie śląskim – mówiła wicemarszałek Anna Jedynak.

Alokacja przewidziana na realizację projektów dla tych subregionów wynosi:

  • w subregionie południowym – 156,7 mln euro,
  • w subregionie północnym – 154,2 mln euro,
  • w subregionie zachodnim – 165,7 mln euro.

fot. Andrzej Grygiel / UMWS

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

5 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 40.4µg/m3 PM2.5: 33.8µg/m3