Rybnik uzyskał 10 mln zł na przebudowę ul. Mikołowskiej

Bgvcevfd

Redakcja

17 maja, 2022

Rybnik uzyskał rządowe dofinansowanie do budowy wiaduktu nad linią kolejową oraz mostu nad rzeką Rudą, w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej.

Uzyskana kwota 10 188 820 zł pochodzi ze środków tegorocznej rządowej rezerwy subwencji ogólnej. Warto dodać, że to najwyższe dofinansowanie w województwie śląskim. W sumie w naszym województwie pieniądze uzyskały projekty z 12 miast i powiatów, na łączną kwotę 40 172 078 zł (pula środków na cały kraj wynosiła 316 260 319,53 zł).

Środki rezerwy subwencji ogólnej co roku dzielone są według ustalonych kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Przeznacza się je na dofinansowanie inwestycji drogowych.

3,5-kilometrowy odcinek ulicy Mikołowskiej, czyli fragment drogi wojewódzkiej nr 925, od dobrych kilku lat czeka na gruntowną przebudowę. Szacunkowy koszt przebudowy tej drogi, na odcinku od mostu nad Rudą do granicy miasta, to 70 mln zł.

Wysokość tej kwoty wynika głównie z tego, że projekt modernizacji drogi przewiduje nie tylko rozbudowę samej drogi, ale również kompleksową rozbudowę skrzyżowania ulic Mikołowska-Wielopolska-Stawowa, most nad rzeką Rudą oraz wiadukt nad dawną linią kolejową „Kotlarnia”.

- Do kompleksowej przebudowy ulicy Mikołowskiej jesteśmy przygotowani pod względem technicznym – gotowy jest projekt modernizacji drogi oraz pozwolenie na budowę. Wciąż pozostaje jednak największy problem, jakim jest brak środków na wykonanie całości tej inwestycji – przypomina Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

- W ubiegłym roku, za blisko 900 tys. zł, ulica Mikołowska została doraźnie wyasfaltowana na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sosnową do granicy miasta. Teraz dzięki uzyskanemu dofinansowaniu uda się zrealizować ważny etap, jakim jest budowa nowego wiaduktu i mostu. Liczę, że małymi krokami w końcu uda się wykonać całość tego zadania – dodaje prezydent.

Warto podkreślić, że Miasto otrzymało pełną kwotę o jaką wnioskowało, co stanowi 50% kosztów całkowitych zaplanowanego zadania inwestycyjnego.

- W ramach zadania wybudowany zostanie nowy most o długości 18 metrów i szerokości ponad 16,5 metra – wyjaśnia Jacek Hawel, naczelnik Wydziału Dróg.

-  W obszarze mostu zlokalizowany zostanie chodnik o szerokości 2 metrów oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4 metrów. Nowy most zostanie oświetlony oraz wybudowana zostanie nowa kanalizacja deszczowa. Z kolei nowy wiadukt drogowy, na przecięciu z zlikwidowaną linią kolejową kolei piaskowej, będzie miał długość 33,4 metra oraz szerokość ponad 16,5 metra. W obszarze mostu zlokalizowany zostanie chodnik o szerokości 2 metrów oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4 metrów. Nowy obiekt zostanie również oświetlony oraz wybudowana zostanie nowa kanalizacja deszczowa – dodaje J. Hawel.

Termin rozpoczęcia realizacji zadania zaplanowany został na drugie półrocze 2022 roku po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych. W trakcie budowy wiaduktu nad torami przejezdność drogi zostanie zachowana, natomiast budowa mostu nad Rudą będzie się wiązała z koniecznością korzystania z wyznaczonych objazdów.  

 

Źródło: UM Rybnik

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 18.8µg/m3 PM2.5: 14.6µg/m3