Ruszają matury! Dwie formuły i wiele zmian

Necktie g6faa4c103 1920

Redakcja

4 maja, 2023

Ruszają tegoroczne matury! Minister Przemysław Czarnek apelował, aby abiturienci wykorzystali majówkę na odpoczynek. Ale na pewno wielu z nich powtarzało materiał w tym czasie, zwłaszcza z języka polskiego, którego egzamin pisemny odbędzie się dzisiaj. 

W tym roku matura przeszła wiele modyfikacji. Ponadto nie każdy "napisze" ten sam egzamin. Będą dwie wersje: formuła z 2015 roku dla absolwentów technikum, których nie dotknęła reforma szkolnictwa Prawa i Sprawiedliwości (powrót do 8-klasowej szkoły podstawowej) oraz nowa formuła z 2023 roku dla osób, które skończyły czteroletnie licea. 

W nowej formule największe zmiany zaszły w egzaminie z języka polskiego. Został wydłużony do 240 minut. Składać się będzie z trzech (a nie jak dotychczas dwóch) części: czytanie ze zrozumieniem i znajomość posługiwania się polszczyzną; znajomość problematyki lektur obowiązkowych; część pisemna.

W 2023 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 4 do 23 maja,
w tym:

 • część pisemna – od 4 do 23 maja
 • część ustna – od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja).

Przystąpienie do egzaminu maturalnego w maju 2023 r. zadeklarowali:

 • w przypadku Formuły 2023:

1) uczniowie IV klasy liceum ogólnokształcącego, tj. tegoroczni (2023) absolwenci
4-letniego LO (ok. 158 400 osób, które przystąpią do ok. 318 000 egzaminów2
w części ustnej oraz ok. 840 600 egzaminów w części pisemnej)
2) absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.), z wyjątkiem
absolwentów, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu w latach 2018–2022, ale
nie uzyskali świadectwa dojrzałości (ok. 10 egzaminów w części ustnej oraz ok. 280
egzaminów w części pisemnej)
3
3) uczniowie – obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa4
(141 osób, które przystąpią do 289 egzaminów w części ustnej oraz ok. 660
egzaminów w części pisemnej)

 • w przypadku Formuły 2015:

1) uczniowie ostatnich klas 4-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia oraz klas
dotychczasowego 4-letniego liceum plastycznego prowadzonych w liceach sztuk
plastycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2022/2023, tj. tegoroczni
(2023) absolwenci (ok. 114 000 osób, które przystąpią do ok. 228 000 egzaminów
w części ustnej oraz ok. 524 000 egzaminów w części pisemnej)
2) absolwenci liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły artystycznej, branżowej
szkoły II stopnia oraz innych typów szkół z lat ubiegłych (do roku 2022 włącznie; ok.
37 300 egzaminów w części ustnej oraz ok. 71 500 egzaminów w części pisemnej),
którzy zdecydowali się:
a) przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach lub
b) przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu, lub
c) przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik
3) uczniowie – obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa (12 osób, które przystąpią do 24 egzaminów w części ustnej oraz do ok. 50
egzaminów w części pisemnej).

Ogółem w 2023 r. przeprowadzonych zostanie ok. 583 600 egzaminów w części ustnej
oraz ok. 1 437 000 egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy

W części ustnej:
a) język polski – bez określania poziomu
b) język obcy nowożytny – bez określania poziomu
c) język mniejszości narodowej – bez określania poziomu (wyłącznie absolwenci szkół
lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej)


2) w części pisemnej:
a) język polski – na poziomie podstawowym
b) matematyka – na poziomie podstawowym
c) język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym
d) język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci
szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

Ponadto każdy z maturzystów musiał wybrać co najmniej jeden dodatkowy egzamin. Zarówno w formule 2023 i 2015 najczęściej wybierany był egzamin rozszerzony z języka angielskiego.

  Poprzedni artykuł

  Następny artykuł

  -4 o

  katowice

  Cóż... Bywało lepiej.

  PM10: 37.2µg/m3 PM2.5: 29.2µg/m3