Rezerwat Segiet powiększył się!

https://tarnowskiegory.pl

Katarzyna Kulyk

20 lutego, 2023

Wraz z końcem pierwszego miesiąca w roku, leżący na granicy Bytomia i Tarnowskich Gór Rezerwat Przyrody Segiet powiększył się prawie 3-krotnie! 

W piątek 17 lutego oficjalnie zaprezentowano powiększony obszar Rezerwatu Przyrody. Teren Rezerwatu posiada niesamowite bogactwo natury. W Rezerwacie znaleźć można liczne drzewostany bukowe z domieszką jawora i świerka oraz innych gatunków liściastych, widoczne są tam również niezliczone zapadliska, wykroty, głębokie leje (warpie), rumosz skalny, wały skały płonnej, usypiska i wystające z gruntu skały dolomitowe.  

Najstarsze drzewa jakie można spotkać w Rezerwacie mają nawet po 150 lat, a ich wysokość sięga około 40 metrów. 

To bardzo cenne okazy, ponieważ wiążą się z historią tego miejsca, która połączona jest z kolei z rozwojem górnośląskiego górnictwa kruszcowego, które na tym terenie istniało już w XIV wieku. Rozszerzenie terenów ochrony rezerwatowej było więc kwestią czasu.

- Głównym powodem poszerzenia rezerwatu jest potrzeba zachowania walorów kulturowych obszaru charakteryzującego się śladami długotrwałych przekształceń związanych z działalnością człowieka, w postaci dawnych wyrobisk górniczych rudy żelaza, galmanu, galeny, srebra, pozyskiwanych metodą odkrywkową – mówi Mirosława Mierczyk-Sawicka, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Prace dotyczące poszerzenia terenu Rezerwatu odbywały się przy współpracy z pasjonatem przyrody i lokalnym miłośnikiem tego miejsca, Panem Wojciechem Sutorem, który między innymi przygotował swój plan powiększenia po dokładnych obserwacjach.

Powiększenie stało się także możliwe dzięki współpracy z Lasami Państwowymi oraz Wydziałem Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000. 

Co więcej z uwagi na konieczność zachowania leżącego na terenie Segietu krajobrazu Srebrnej Góry obszar ten został wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

https://tarnowskiegory.pl

powiązane artykuły:

Segiet LAS
Lokalne 1 października, 2021

W październiku obchodzić będziemy Dzień Krajobrazu. Z tej okazji, w niedzielę 10 października, zosta

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

0 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 31.0µg/m3 PM2.5: 25.2µg/m3