Rewolucja parkingowa w Katowicach. Mniej samochodów w mieście

Strefa Płatnego Parkowania w Katowicach Fot UMK

Redakcja

18 grudnia, 2023

Urząd Miasta Katowice dokonał pierwszych podsumowań i analiz po wprowadzeniu w życie nowych zasad parkingowych. Spadła liczba samochodów wjeżdżających do Katowic. Wzrosło też zainteresowanie meldunkiem i parkowaniem w centrach przesiadkowych. 

Od 1 grudnia w Katowicach obowiązują nowe zasady parkowania. Płatna strefa została powiększona i podzielona na dwie części. Strefa A to ścisłe centrum, a Strefa B to obrzeża centrum.

Strefa A (niebieska) – w ścisłym centrum

 • Opłaty od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem sobót stanowiących dni wolne od pracy)
 • Godziny obowiązywania opłat – od 7.00 do 17.00
 • Stawki:
  • 3 zł – za postój do 30 minut
  • 6 zł – za postój powyżej 30 minut do 1 godziny
  • 7,20 zł – za drugą rozpoczętą godzinę postoju
  • 8,40 zł – za trzecią rozpoczętą godzinę postoju
  • 6,00 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju

Strefa B (zielona) – obrzeża centrum

 • Opłaty od poniedziałku do piątku
 • Godziny obowiązywania opłat – od 7.00 do 17.00
 • Stawki:
  • 2 zł – za postój do 30 minut
  • 4 zł – za postój powyżej 30 minut do 1 godziny
  • 4,80 zł – za drugą rozpoczętą godzinę postoju
  • 5,60 zł – za trzecią rozpoczętą godzinę postoju
  • 4,00 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju.

Stawka dla Strefy B (zielonej) wynosi 10 zł miesięcznie lub 25 zł kwartalnie. Stawka dla Strefy A (niebieskiej) wynosi 20 zł miesięcznie lub 50 zł kwartalnie. Kolejna ważna zmiana dotyczy miejsc, w których posiadacz Parkingowej Karty Mieszkańca może zostawiać swój pojazd. Od 1 grudnia posiadacz Parkingowej Karty Mieszkańca (wydanej dla Strefy A) może parkować pojazd w całej Strefie A oraz Strefie B. Z kolei posiadacz Parkingowej Karty Mieszkańca (wydanej dla Strefy B) może parkować pojazd w całej Strefie B.

Abonament dla mieszkańców Katowic z poza stref wynosi 300 zł za miesiąc i 750 zł za kwartał w przypadku Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz 200 zł za miesiąc i 500 zł za kwartał w Strefie Płatnego Parkowania. Natomiast osoby spoza Katowic chcące parkować w strefie codziennie przez 8 godzin muszą zapłacić ponad 1200 zł w Strefie A i blisko 700 zł w Strefie B.

Pierwsze efekty zmian

W mediach społecznościowych mieszkańcy, lokalni politycy i samorządowcy oraz dziennikarze od 1 grudnia często publikują zdjęcia miejsc w centrum Katowic, które dotychczas były przepełnione zaparkowanymi samochodami. Jak zauważyli, po 1 grudnia w szczególnie w śródmieściu parkuje mniej pojazdów. Wpływ zmian na zachowanie kierowców najlepiej pokazuje Plac Sejmu Śląskiego, który zawsze był jedną wielką układanką zaparkowanych do granic możliwości samochodów. Od 1 grudnia często można znaleźć tam wolne miejsce.

Obiektywnie można zauważyć też zwiększoną liczbę samochodów pozostawionych w centrach przesiadkowych Brynów i Zawodzie. Do tej pory świeciły one często pustkami, pomimo wielu darmowych miejsc parkingowych. 

Pierwsze podsumowanie

Po dwóch tygodniach od wprowadzenia zmian miasto Katowice pozwoliło sobie na pierwsze podsumowanie. Co zmieniło się w Katowicach? Przede wszystkim miasto zauważyło wzrost meldunków w stolicy województwa śląskiego.

W listopadzie tego roku o ponad 100% wzrosła liczba osób meldujących się w Katowicach w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W listopadzie 2022 roku na pobyt stały zameldowało się 593 osób, a na pobyt czasowy – 573. Natomiast w 2023 roku na pobyt stały zameldowało się 1 138 osób, na pobyt czasowy zameldowały się z kolei 1 273 osoby. Wzrosty zaobserwowano także w październiku i wrześniu.

UM Katowice potwierdza też wzrost zainteresowania parkowaniem w centrach przesiadkowych. 24 listopada w Zawodziu parkowały 84 pojazdy w ciągu całego dnia, a w Brynowie 95. W dzień wejścia w życia nowych przepisów, czyli 1 grudnia, między godziną 10 a 11 w Brynowie zaparkowanych było 200 aut, a w Zawodziu 84, z kolei 15 grudnia między godziną 8 a 10 w Brynowie zaparkowanych było 178 pojazdów, na Zawodziu – 158.

Nastąpił też spadek wjeżdżających pojazdów do Katowic. Auta zlicza Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analiz, a pomiary prowadzone są w kilku punktach na alei Korfantego, alei Roździeńskiego czy ul. Mikołowskiej. 

24 listopada do Katowic wjechało bądź przejechało przez nie ponad 126 tys. pojazdów, a 1 grudnia liczba aut spadła o połowę – było to nieco ponad 64 tys. aut w ciągu doby. 11 grudnia wjechało/przejechało 72,5 tys. pojazdów. Mniej aut wjeżdża też do śródmieścia Katowic. 24 listopada samochodów było ponad 100 tys., 1 grudnia – nieco ponad 53 tys., a 11 grudnia – ponad 66 tys. Urząd zaznacza, że na początku grudnia ze względu na duże opady śniegu tablice rejestracyjne niektórych pojazdów mogły być nieczytelne. Dlatego bardziej wiarygodną statystyką są liczby z 11 grudnia.

Do 14 listopada mieszkańcy Katowic złożyli 9917 wniosków o jeden z korzystnych abonamentów – w tym Katowickiej Karty Mieszkańca (9352), abonamentu (558) bądź Parkingowej Karty Przedsiębiorcy (7).

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

11 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 10.1µg/m3 PM2.5: 9.3µg/m3