Rewitalizacja ul. Mickiewicza w Bytomiu. Umowa z wykonawcą podpisana

Thhhgnhghg

Redakcja

1 lutego 2022

Przebudowa chodników, budowa małej architektury, nowe nasadzenia, oświetlenie i monitoring. To tylko część prac, jakie czekają firmę Silesia Trans Service Sp. z o.o. - wykonawcę, z którym Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu rewitalizacji ulicy Mickiewicza. Prace remontowe 10 kamienic już się rozpoczęły.

Przypomnijmy, że w ramach unijnego projektu Rewitalizacji podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza, powstaną m.in.: nowe nawierzchnie chodników, zagospodarowane zostaną przestrzenie miejskie, a także wyremontowane budynki mieszkalne. Dzięki wspólnym staraniom władz miasta i Urzędu Marszałkowskiego zwiększono dofinansowanie na realizację tej inwestycji. Łączny koszt projektu to prawie 10 mln zł.

Pierwotnie wartość dofinasowania projektu miała wynosić ponad 6,1 mln zł, jednak wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o  zwiększenie dofinansowania do kwoty ponad 8,6 mln zł”

mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Obszar po obszarze

Inwestycja w przestrzeniach publicznych ulicy Mickiewicza zostanie zrealizowana zgodnie z ustaleniami z konsultacji społecznych z mieszkańcami ul. Mickiewicza i okolic. W Obszarze 1 obejmującym ul. Mickiewicza od ul. Prusa do ul. Powstańców Śląskich, zaproponowano przebudowę zieleńców, uzupełnienie przestrzeni o żywopłoty oraz nasadzenie drzew, a także poszerzenie dojść do miejsc parkingowych.

W Obszarze 2 w podwórku ul. Mickiewicza 21-23 zaprojektowano nowe nasadzenia, naprawę nawierzchni, postawienie wiaty rowerowej oraz montaż oświetlenia. 

Ciekawie prezentuje się zagospodarowanie Obszaru 3, gdzie przy boisku szkolnym od strony ul. Orląt Lwowskich ma powstać ogród społeczny. Wytyczony tam będzie nowy chodnik, zainstalowane nowe ławki, oświetlenie i monitoring.

W Obszarze 4a przy ul. Orląt Lwowskich od ul. Kossaka do pl. Słowiańskiego (strona południowa), zaplanowano przebudowę chodników, podobnie jak w Obszarze 4b  przy ul. Mickiewicza, od ul. Powstańców Śląskich do ul. Białego. Z kolei rewitalizację zieleni poprzez nowe nasadzenia zaplanowano w Obszarze 5 obejmującym ul. Orląt Lwowskich od ul. Mickiewicza do pl. Słowiańskiego (strona północna).

Wykonawca ma 12 miesięcy na zrealizowanie inwestycji.

Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ul. Mickiewicza to także remonty 10 kamienic koordynowane przez naszą jednostkę w imieniu wspólnot mieszkaniowych”

mówi Jacek Panas z Zakładu Budynków Miejskich-Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. będącego liderem projektu.

W ramach projektu wyremontowanych zostanie 10 budynków przy ul. Mickiewicza 5, 10, 12, 16, 19, 21, 23, Mickiewicza11/Orląt Lwowskich 7, Mickiewicza18/Orląt Lwowskich 5a i Mickiewicza38/Powstańców Śląskich 5, zaś m.in.: na ul. Orląt Lwowskich i Powstańców Śląskich odnowione będą zieleńce i częściowo ciągi piesze.

Trwają już prace w trzech obiektach: przy ul, Mickiewicza 5, 10 i 12. Ze względu na warunki pogodowe roboty prowadzone są wewnątrz budynków. Zakres prac w budynku przy ul. Mickiewicza 5 obejmuje m.in. remont klatek schodowych: sufitów, ścian, balustrad i schodów. Naprawione zostaną też posadzki bram wjazdowych.

W kamienicy przy ul. Mickiewicza 10 czyszczone chemicznie są elementy ceglane oraz rekonstruowane są uszkodzone tynki, gzymsy i sztukaterie. Remontowana jest klatka schodowa (ściany, sufity, schody i balustrady), a także prowadzone są roboty termomodernizacyjne. Składają się na nie izolacja przeciwwilgociowa i cieplna ścian fundamentowych, izolacja ścian elewacji tylnej, wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych oraz wymiana drzwi wejściowych.

W budynku przy ul. Mickiewicza 12 wykonano już termomodernizację oficyny, a pozostałe prace termoizolacyjne ruszą jak tylko poprawi się pogoda. Tam również remontu doczekają się brama wjazdowa i drzwi wejściowe. Wymienione zostaną też m.in. rynny, obróbki blacharskie, oświetlenie elewacyjne oraz instalacja odgromowa.  

Warto dodać, że w ramach rewitalizacji ulicy Mickiewicza, wyremontowany zostanie także lokal użytkowy przy ul. Orląt Lwowskich 3/24, który przeznaczony będzie na świetlicę środowiskową. Na tę cześć projektu Bytomskie Mieszkania przygotowują już dokumentację projektową.

 

Źródło: UM Bytom

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 7.2µg/m3 PM2.5: 6.4µg/m3