Zlotowki

Redakcja

20 grudnia, 2022

Podczas ostatniej tegorocznej sesji radni przyjęli budżet na nadchodzący 2023 rok. Dochody oszacowano na ponad 2 mld 745 mln zł, wydatki na blisko 3 mld zł, a to oznacza, że będzie to kolejny z rekordowych budżetów województwa, a w całej jego historii największy. Projekt otrzymał pozytywną opinię od Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów. Budżet został również pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

W projekcie uchwały budżetowej całkowite dochody województwa oszacowano na poziomie 2 mld 745 mln 287 tys zł i jest to wzrost o prawie 30 procent w stosunku do planu dochodów po zmianach na dzień 30 września bieżącego roku. Wydatki natomiast zaplanowano w wysokości 2 mld 925 mln 840 tys zł, czyli o ponad 31 procent więcej w relacji do obecnego roku.


Projekt uchwały budżetowej jest zrównoważony przychodami w kwocie 264 mln 27 tys. zł, na które składają się:

- środki kredytowe w wysokości 129 mln 960 tys. zł,

- spłaty rat udzielnych pożyczek – 14 mln 136 tys. zł

- wynik finansowy budżetu za 2021 rok – prawie 120 mln zł

Projekt budżetu obejmie również rozchody, to jest spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 83 mln 472 tys. zł, wliczając w to raty tegorocznych kredytów – o ile będą zaciągane. Znacząco wzrasta, bo aż o 32 procent, wartość subwencji ogólnej. Do zadań priorytetowych w nowym budżecie należą się między innymi:

- opracowanie i wdrożenie programu polityki zdrowotnej – wsparcia leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro na lata 2023 – 2026

- uzupełnienie wyposażenia Planetarium Śląskiego w Chorzowie w ramach Śląskiego Parku Nauki, efektywne wdrażanie RPO 2014 – 2020

- realizacja projektów własnych: budowy i remontów dróg wojewódzkich, modernizacja Opery Śląskiej w Bytomiu, promocja gospodarcza regionu, promowanie Stadionu Śląskiego poprzez organizację imprez sportowych i kulturalnych (m.in. Diamentowa Liga), kontynuacja projektu LIFE (Śląskie. Przywracamy Błękit), przebudowa kąpieliska „Fala” i modernizacja kolejnego odcinka „Elki”.

Dochody budżetu własnego województwa w 2023 roku będą wyższe od planowanych w roku 2022 o około 570 mln zł. Od 2018 do 2023 roku sukcesywnie wzrastają dochody własne budżetu z 1 mld 200 mln zł do ponad 2 mld zł – jest to wzrost o prawie 70 procent. Rosną też wpływy z subwencji ogólnej. W relacji do 2018 roku, jest to wzrost o 257 procent.

Od lat widoczna jest dominacja wydatków na transport i komunikację. Wydatki na drogi wojewódzkie, stanowią ponad 66 proc. wydatków całego działu, jest to o 3 proc. więcej niż w tym roku. Wzrosły też wydatki na transport kolejowy do 31 proc. wydatków działu.

- Dochody przekroczą 2 mld 745 mln zł, zaś wydatki sięgną blisko 3 mld zł. Jesteśmy na drugim miejscu w kraju pod względem dochodów i wydatków. Jesteśmy na drugim miejscu pod kątem wydatków majątkowych, inwestycyjnych. To pokazuje naszą skuteczność w działaniu w trudnych czasach. Budżet potwierdza bardzo dobrą kondycję finansową regionu. Rosnące wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT są kolejnym dowodem na umacniającą się pozycję gospodarczą województwa na tle kraju. Na pewno priorytetem będzie zwiększenie w trakcie przyszłego roku środków na ochronę zdrowia, a w pierwszej kolejności na pokrycie ujemnego wyniku zakładów opieki zdrowotnej. Drugim bardzo ważnym zadaniem będzie opracowanie i wdrożenie Programu In vitro na lata 2023 - 2026. Ważnym zadaniem będzie także opracowanie programu wsparcia opieki paliatywnej. Dołożymy starań, by bardziej efektywnie niż dotychczas wydatkować środki na szeroko rozumianą promocję województwa, w tym na zintensyfikowanie działań związanych z tworzeniem przyjaznych warunków dla inwestorów i eksporterów, przede wszystkim na rzecz internacjonalizacji MŚP – komentuje marszałek województwa Jakub Chełstowski

Podczas obrad przyjęto także uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035, zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 i zmianach w budżecie województwa w 2022 roku. Drogą głosowania powołano także doraźną Komisję ds. Transformacji Regionu. Przewodniczącą wybrano radna Renatę Caban, wiceprzewodniczącą komisji została Urszula Koszutska. Radni przyjęli również uchwałę o ogłoszeniu 2023 roku Rokiem Nauki. Będzie to wstęp do wielkiego wydarzenia, jakie czeka nas w roku 2024, gdy Katowice będą pełniły rolę Europejskiego Miasta Nauki. Nadchodzący rok 2023 będzie także czasem upamiętnienia postaci profesora Józefa Buzka, polskiego statystyka, ekonomisty, polityka i posła na Sejm Ustawodawczy. Józef Buzek żył w latach 1873 – 1936. Urodził się w Końskiej, ale przez większość życia był związany z Cieszynem. Był członkiem Ligi Narodów, pełnił funkcję senatora, współtworzył Statut Organiczny Województwa Śląskiego.

powiązane artykuły:

Sejmik wojewodztwa slaskiego budzet
14 grudnia, 2021

Budżet na 2022 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa były kluczowymi uchwałami, które trafiły pod

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 15.3µg/m3 PM2.5: 14.0µg/m3