Minister Grzegorz Puda mówił w Bielsku-Białej o pozyskiwaniu funduszy europejskich

772503b4 1767 4a1e 80e4 1cfb28c8b122

Redakcja

30 sierpnia, 2023

W Bielsku-Białej minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda podpisał cztery umowy w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.  Fundusze Małych Projektów na dofinansowanie twórczego i atrakcyjnego turystycznie rozwoju terenów górskich i polsko-słowackiego pogranicza mają otrzymać blisko 70 mln złotych. 

W Bielsku-Białej odbyła się konferencja, w której uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji, Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Puda, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej na czele z Dyrektor Generalną z Sekcji Programów Współpracy Transgranicznej Leą Malą, prezydent Bielsko-Białej Jarosław Klimaszewski, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, a także przedstawiciele administracji samorządowej, organizacji kultury i beneficjenci wsparcia sektora kultury ze środków europejskich.

Podczas spotkania minister Puda mówił o tym, w jaki sposób należy pozyskiwać fundusze europejskie dla kultury.

- W obecnej perspektywie finansowej 2021-2027 na kulturę przeznaczamy rekordowe środki. Polscy beneficjenci będą mieli w sumie do dyspozycji ok. 7 mld zł, a do tego ok. 1,6 mld zł z programów Interreg, czyli przewidziane na realizacje inwestycji wspólnie z partnerami z krajów sąsiedzkich, jak np. Słowacja – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Podczas spotkania minister podpisał cztery pierwsze umowy o dofinansowanie w programie Interreg Polska ­ Słowacja 2021-2027. Ich beneficjentami są:

  • Stowarzyszenie Region Beskidy;
  • Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska;
  • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY;
  • Żyliński Kraj Samorządowy.

Umowy dotyczą Funduszy Małych Projektów. W programie przewidziano w sumie pięć Funduszy Małych Projektów, na które przeznaczono 15 proc. budżetu programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027, czyli około 90 mln złotych.

- Małe projekty zbliżają do siebie lokalne społeczności i budują wzajemne zaufanie w wielu sferach życia codziennego. To ogromna szansa na rozwój dla twórców, ludzi kultury, którzy łącząc umiejętności, talent, pasję tworzą swoje dzieła, przyczyniają się do krzewienia tradycji, współtworzenia i promowania kultury. Dzięki nim powstają dzieła wyjątkowe i unikalne. Bardzo cieszę się, że dzięki naszym działaniom, ludzie kultury w regionie będą mieli także odpowiednie warunki do pracy - dodał minister Puda. 

Podpisanie umów świadczy też o tym, że program Interreg ze Słowacją wchodzi w kolejny etap wdrażania – do fazy realizacji Funduszy Małych Projektów w ramach nowego rozdania programu.

Wspólny polsko-słowacki Komitet Monitorujący wybiera projekty do dofinansowania ze środków programu Interreg. Do 29 września br. trwa konkurs na polsko-słowackie projekty z zakresu kultury i turystyki.

W programie polsko-słowackim skala dofinansowania na kulturę i turystykę to ok. 50 proc. wszystkich środków programu. Wspieramy w nim zarówno działania miękkie (m.in. organizacja wydarzeń kulturalnych, turystycznych, podtrzymywanie tradycji lokalnych), jak i inwestycyjne (nowa lub modernizowana infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna).

fot. gov.pl

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

11 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 11.8µg/m3 PM2.5: 9.2µg/m3