Ptasia grypa na Górnym Śląsku

ptasia grypa slask

Redakcja

1 maja 2023

Ptasia Grypa na Górnym Śląsku do 25 maja obowiązuje zakaz wstępu do dwóch rezerwatów. 

Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w dniu 24.04.2023r. zidentyfikował wirus grypy ptaków H5N1 w próbach pobranych od padłych ptaków pochodzących z dwóch lokalizacji: Rezerwat Łężczok (gm. Nędza) oraz Polder Buków – Stary Roszków (gm. Krzyżanowice). Ze względu na skalę zjawiska (masowe upadki mewy śmieszki) strefą objętą zakażeniem grypą ptaków zostanie najprawdopodobniej objęty cały teren powiatu raciborskiego - komentuje Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu.

- Należy unikać odwiedzania miejsc w których bytuje ptactwo (głównie wodne) oraz bezwzględnie przestrzegać zakazu dotykania padłych ptaków. Padłe ptaki będą na bieżąco sprzątane przez upoważnione podmioty i przekazywane do specjalistycznych zakładów utylizacyjnych. Drób przydomowy należy utrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach oraz stosować zasady bioasekuracji zarówno na fermach jak i w chowie przydomowym drobiu -dodaje.

Zakaz wejścia na teren rezerwatu Łężczok i Polderu Buków

25 kwietnia wojewoda śląski wydał rozporządzenie, w którym zakazuje wejścia na teren rezerwatu Łężczok i Polderu Buków z racji na ptasią grypę.

- W związku ze stwierdzeniem ognisk choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 u ptactwa dzikiego (mewy) na terenie powiatu raciborskiego (zbiornik wodny Polder Buków oraz rezerwat przyrody Łężczok) wyznacza się strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwaną dalej „strefą objętą zakażeniem”, obejmującą następujący obszar:
1) miasto na prawach powiatu Rybnik;
2) powiat raciborski;
3) powiat wodzisławski;
4) gminy: Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany w powiecie rybnickim -
czytamy w rozporządzeniu wojewody.

- W strefie objętej zakażeniem na terenie zbiornika wodnego Polder Buków oraz na terenie rezerwatu przyrody Łężczok, wprowadza się czasowe ograniczenie wstępu dla osób i pojazdów, z wyłączeniem funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowej Straży Łowieckiej, Państwowej Straży Rybackiej oraz innych osób upoważnionych przez ww. podmioty - dodaje wojewoda w rozporządzeniu.

W rejonie zagrożenia służby i mieszkańcy odnajdują padnięte ptaki. - Pojedyncze padnięcia należy zgłaszać do właściwych miejscowo urzędów gmin, w celu wskazania miejsc do ich uprzątnięcia - informuje powiatowy weterynarz. Do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu należy zgłaszać masowe upadki ptaków.

Czym jest ptasia grypa?

Ptasia grypa, znana również jako wirusowe zapalenie płuc ptaków, to choroba wywołana przez wirusa grypy typu A, który przenosi się na ptaki, szczególnie na dzikie ptaki, ale może również zarażać ptaki hodowlane, takie jak kury, kaczki i indyki.

Choroba ta może czasami przenosić się z ptaków na ludzi, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, zwłaszcza u osób z osłabionym układem odpornościowym. Objawy ptasiej grypy u ludzi są podobne do objawów grypy, ale mogą być znacznie cięższe i prowadzić do powikłań takich jak zapalenie płuc i niewydolność oddechowa.

Ptasia grypa jest uważana za chorobę zoonotyczną, czyli chorobę, która może przenosić się między zwierzętami a ludźmi, co sprawia, że ​​jest to istotny problem zdrowia publicznego i zagrożenie dla przemysłu drobiarskiego.

Jak można zarazić się ptasią grypą?

Ptasia grypa jest chorobą, która może przenosić się z ptaków na ludzi. Najczęściej zarażenie następuje przez bezpośredni kontakt z zainfekowanymi ptakami, ich wydzielinami lub odchodami. Możliwe jest także zarażenie poprzez spożycie zanieczyszczonego mięsa lub jajek od zakażonych ptaków, chociaż prawidłowe gotowanie i obróbka termiczna mięsa i jajek mogą pomóc w zminimalizowaniu ryzyka zarażenia się.

Istnieje również ryzyko zarażenia ptasią grypą przez kontakt z powierzchniami zanieczyszczonymi przez zakażone ptaki, takimi jak klatki lub narzędzia do hodowli drobiu. Ludzie, którzy pracują w zakładach drobiarskich, mają zwiększone ryzyko zarażenia.

Należy jednak pamiętać, że zarażenie się ptasią grypą od innego człowieka jest bardzo rzadkie, ponieważ wirus rzadko mutuje w taki sposób, aby umożliwić skuteczne przenoszenie się z człowieka na człowieka.

Jak chronić się przed ptasią grypą?

Aby chronić się przed ptasią grypą, należy przestrzegać podstawowych zasad higieny i ostrożności w kontaktach z ptakami, zwłaszcza w miejscach, gdzie jest duże ryzyko zarażenia, na przykład w zakładach drobiarskich, targach i targowiskach, gdzie sprzedaje się żywe ptaki, czy w miejscach gdzie są dzikie ptaki.

Oto kilka ważnych zasad, które należy przestrzegać:

  • Unikaj bezpośredniego kontaktu z dzikimi lub hodowlanymi ptakami, zwłaszcza jeśli są chore lub martwe.
  • Jeśli musisz mieć kontakt z ptakami, używaj rękawiczek i maseczki.
  • Myj ręce dokładnie mydłem i wodą po kontakcie z ptakami lub ich wydzielinami.
  • Nie jedz surowego lub niedogotowanego mięsa lub jaj od ptaków.
  • Unikaj zbliżenia się do dzikich ptaków lub ich gniazd.
  • Informuj odpowiednie władze o podejrzeniu choroby lub śmierci ptaków dzikich lub hodowlanych.

Jeśli podejrzewasz, że mógłbyś być narażony na ptasią grypę lub wykazujesz objawy choroby, takie jak gorączka, kaszel, duszność lub ból gardła, skontaktuj się z lekarzem i poinformuj go o swoim kontakcie z ptakami. W przypadku podejrzenia choroby u ptaków należy natychmiast skontaktować się z weterynarzem lub powiadomić odpowiednie władze sanitarno-epidemiologiczne.

Ptasia grypa na Śląsku

Ptasia grypa, podobnie jak wiele chorób zakaźnych, występuje na całym świecie, również w Polsce oraz u Nas na Śląsku, jak pokazał przykład z Rybnika. W przeszłości stwierdzono przypadki ptasiej grypy w Polsce, w tym na Śląsku, ale dzięki odpowiednim środkom kontroli i zapobiegawczym ryzyko zarażenia ptasią grypą w Polsce zostało zminimalizowane.

W Polsce odpowiedzialnym za nadzór nad chorobami zakaźnymi u zwierząt jest Państwowy Instytut Weterynaryjny oraz wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne. Dzięki systematycznym działaniom i kontroli nad zwierzętami, a zwłaszcza nad ptakami hodowlanymi, ryzyko zarażenia ptasią grypą w Polsce jest niskie. Warto jednak pamiętać o podstawowych zasadach higieny, takich jak mycie rąk po kontakcie z ptakami lub ich wydzielinami, aby zminimalizować ryzyko zarażenia się.

ptasia grypa na slasku
Obraz autorstwa wirestock na Freepik


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.3µg/m3 PM2.5: 3.8µg/m3