Przetarg na przebudowę ul. Piłsudskiego w Bytomiu rozstrzygnięty

Pilsudskiego 2

Redakcja

4 listopada, 2022

Konsorcjum firm: Lider MT-ECO Sp. z o.o. z Imielina oraz JUSTMAR Turczyński Marcin z Chełma Śląskiego zrealizuje jedną z kluczową inwestycji w Bytomiu, czyli przebudowę dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego.

"Inwestycja ta znacznie przekroczyła środki, jakie gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład, dlatego na wrześniowej sesji Rady Miejskiej przeznaczyliśmy z budżetu miasta ponad 9,5 mln zł, aby rozstrzygnąć postępowanie o zamówienie publiczne i wyłonić wykonawcę tej inwestycji, który będzie miał 3 lata na realizację całego zadania, w ramach którego najpierw opracowana zostanie dokumentacja projektowa, a następnie przeprowadzone będą kompleksowe roboty budowlane" - podkreśla prezydent Mariusz Wołosz.

Wiosna i lato to okres, w którym występują nawalne opady deszczu doprowadzające do podtopień terenów w mieście. Najpoważniejsza sytuacja od wielu lat ma miejsce w ul. Piłsudskiego, gdzie znajduje się zlewnia dla obszaru Śródmieścia, obejmująca około 500 ha. Ze względu na położenie ul. Piłsudskiego, ale również występujące tam szkody górnicze, które przyczyniły się do znacznego obniżenia terenu, do kanalizacji deszczowej w jej rejonie spływają wody opadowe nie tylko ze ścisłego Śródmieścia, ale również z oddalonych obszarów jak ul. Tarnogórska, Chrzanowskiego czy Olimpijska.

Inwestycja podzielona na dwa etapy

Zakres inwestycji podzielony został na dwie części i będzie realizowany przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów oraz Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalnej Sp. z o.o.

Pierwszy etap inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego podziemnego oraz układu drogowego wzdłuż DK 94, czyli ulicy Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Chrobrego wraz z przebudową obydwu tych skrzyżowań. Warto dodać, że w ramach inwestycji przebudowana zostanie także ulica Matejki od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do ul. Szkolnej.

Drugi zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wykonanie budowy sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Piłsudskiego-Matejki.

"Kompleksowe zamówienie obejmuje przebudowę jezdni, chodników wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz retencjonowanie wód, celem nie tylko poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i ograniczenia hałasu, ale również ograniczenia występujących tam podtopień, które zdarzają się podczas gwałtownych opadów atmosferycznych" - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

3 lata na realizację całej inwestycji

Wyłoniony w drodze postępowania o zamówienie publiczne wykonawca będzie miał łącznie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy na realizację całej inwestycji. Warto dodać jednak, że czas realizacji zadania również został podzielony na dwa etapy, tj. 12 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwolenia na budowę, zaś 24 miesiące przeznaczone zostało na realizację robót budowlanych.

"W trakcie realizacji inwestycji wykonawca będzie również zobowiązany do opracowania tymczasowej organizacji ruchu, która będzie podlegać zaopiniowaniu i zatwierdzeniu. Na jej podstawie zostaną wprowadzone objazdy na czas prowadzonych robót" - mówi Paweł Wittich, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.

"Zdajemy sobie sprawę, że prace będą prowadzone na DK 94, czyli jednej z głównych ulic naszego miasta, jednak realizacja tej inwestycji jest niezbędna, aby zapobiec w przyszłości podtopieniom na ul. Piłsudskiego, na której przypomnijmy trwają kompleksowe remonty historycznych kamienic" - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Inwestycja „Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu” będzie realizowana dzięki pozyskaniu przez Miasto Bytom dofinansowania w 2021 roku w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 30 mln zł. Z kolei łączny koszt tej inwestycji to 44 mln 948 tys. 505 zł - z czego zakres Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów obejmuje kwotę 41 mln 148 tys. 659 zł, zaś BPK Sp. z o.o. - 3 mln 799 tys. 845 zł.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-4 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 37.2µg/m3 PM2.5: 29.2µg/m3