Przeszczepy narządów ratują życie dzieci – akcja społeczna transplantologów i Fundacji BGK

Mis1 1200x1200

Redakcja

17 października 2021

Od kilku dni na frontowej ścianie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu widnieje wizerunek pluszowego misia, tulącego anatomicznie przedstawione serce. Jego autorem jest Wojciech Brewka, a mural stanowi odpowiedź artysty na apel prof. dr hab. Mariana Zembali o budowanie świadomości społecznej na temat transplantologii.

Celem akcji jest poszerzenie wiedzy Polaków na temat niebagatelnej roli transplantologii w ratowaniu zdrowia i życia, a dzięki temu obniżenie ilości odmów i zastrzeżeń związanych z oddawaniem organów na przeszczepy. Wśród oczekujących na transplantację są także dzieci, dla których przeszczep jest często jedyną szansą na normalne życie.

Niestety małe organizmy potrzebują małych organów i dawcami dla nich nie mogą być dorośli. Musimy pracować nad świadomością Polek i Polaków, aby jak najmniej było odmów i zastrzeżeń”

mówi prof. dr hab. Marian Zembala, dyrektor naczelny Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Barwny mural Wojciecha Brewki łączy symbolikę dziecięcej zabawy i poczucia bezpieczeństwa z promocją transplantologii, ratującej życie dzieci. Prowadzące od serca aorty, pomalowane – jak niegdyś fabryczne kominy – w poziome pasy przywodzą skojarzenia z Zabrzem – miastem przemysłu, będącym zarazem kolebką polskiej kardiochirurgii i transplantologii. W ciągu minionych 36 lat wykonano tu 1677 przeszczepów, głównie serca i płuc.

Mural powstał dzięki wsparciu Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego, która także dofinansowała w zabrzańskim ośrodku budowę i wyposażenie nowego oddziału Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej wraz z oddziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej Dziecięcej. Kolejnym przedsięwzięciem Fundacji będzie ogólnopolska akcja budująca świadomość problemu transplantacji u najmłodszych. Jedną z wizytówek kampanii ma być miś z zabrzańskiego muralu – przytulanka z przeszczepionym sercem. Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego podkreślają, że wsparcie inicjatyw prozdrowotnych i edukacyjnych jest częścią misji banku.

Kierująca pracami Fundacji BGK Renata Kościelniak zapewniła, że BGK zamierza konsekwentnie kontynuować misję, jaką jest wspieranie rozmaitych przedsięwzięć w ochronie zdrowia – zarówno infrastrukturalnych, jak i edukacyjnych. Oprócz pomocy dla Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Fundacja była zaangażowana również m.in. w unikatowy projekt „Pieszego Metra” w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, a także w wiele szerokich programów edukacyjnych, wspierających zdrowie Polaków.

Budynki i sprzęt medyczny to nie wszystko; potrzebna jest także edukacja i budzenie świadomości, jak w przypadku transplantologii dziecięcej”

mówiła prezes Fundacji BGK, tłumacząc zaangażowanie tej instytucji na rzecz propagowania przeszczepów wśród dzieci i świadomej donacji narządów.

Bank Gospodarstwa Krajowego i Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu planują wspólną kampanię edukacyjną służącą budowaniu społecznej świadomości na temat przeszczepów u najmłodszych. Twoje „Tak” ma moc! – przekonują lekarze i bankowcy z okazji obchodzonego jesienią Europejskiego Dnia Donacji Narządów, wskazując, iż zgoda na pobranie organów zmarłego do przeszczepu może uratować życie kilku innych osób.

Od początku tego roku do pierwszych dni października w Polsce wykonano 164 przeszczepy serca i 58 przeszczepów płuc – to więcej niż w całym ubiegłym roku, kiedy przeszczepiono 145 serc i 51 płuc.

Przeszczepy wykonywane są – obok wiodącego ośrodka w Zabrzu – także w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu i Szczecinie. Ogółem w Polsce wykonano w minionym roku 1180 przeszczepów narządów (najwięcej – nerek) od zmarłych dawców, zaś w ciągu trzech kwartałów tego roku – 993.

Transplantologia jest dźwignią nowoczesnej medycyny. Trzeba z dumą powiedzieć, że polska transplantologia osiągnęła europejski poziom. Dzięki temu polscy pacjenci, którzy mają nieodwracalnie uszkodzone płuca, wątrobę, serce, trzustkę, nerkę, rogówkę – nie muszą umierać, ale są ratowani we własnym kraju. Dzielimy się też doświadczeniami i wiedzą z lekarzami na Ukrainie. To cudowny przykład dzielenia się dobrem, a czynienie dobra jest najważniejszą powinnością człowieka. Życie, darowane – dzięki transplantacji - w zgodzie z medycyną, jest wartością najważniejszą”

mówi prof. dr hab. Marian Zembala.

 

Podczas zabrzańskich obchodów Europejskiego Dnia Donacji Narządów przytoczono wyniki badań CBOS, wskazujące, iż blisko trzy czwarte Polaków popiera transplantację narządów. W Polsce obowiązuje domniemana zgoda na pobranie organów do przeszczepu - po udokumentowaniu śmierci mózgu - jeżeli nie został wcześniej zgłoszony sprzeciw.

Często rodziny zmarłych nie wiedzą, jaka była wola ich bliskich w tej sprawie.

Poinformuj rodzinę o zgodzie na pobranie narządów. Twoje „Tak” ma moc – przekonują transplantolodzy.

Zgoda na pobranie narządów można uratować nawet osiem innych osób. Przeszczepy nie byłyby możliwe bez organizacyjnego wsparcia centrum organizacyjno-koordynacyjnego Poltransplant oraz wojska i policji, które pomagają w sprawnym transporcie organów do przeszczepu.

 

Źródło: PAP MediaRoom

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

22 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.4µg/m3 PM2.5: 4.0µg/m3