Przebudowa Radzionkowskiej i Kawalca w Piekarach Śląskich. Miasto otrzymało 27 mln zł rządowego dofinansowania

Radzionkowska2022 1

Redakcja

14 sierpnia, 2022

Rozpoczęto gruntowną przebudowę ulic: Radzionkowskiej i Kawalca w Piekarach Śląskich. Prace realizowane są dzięki otrzymaniu dofinansowania w wysokości blisko 27 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Koszt prac przeprowadzanych przy ul. Radzionkowskiej opiewa na kwotę 10,6 mln zł, zaś Kawalca – 2,8 miliona złotych, wykonawca którym jest firma Hucz Sp.z.o.o. ma na realizację obu inwestycji 16 miesięcy od podpisania umowy. Całość środków przeznaczonych na realizację inwestycji uzyskana została w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Realizacja zadania nie byłaby możliwa bez wsparcia, jakiego kolejny raz udzieliła nam senator Dorota Tobiszowska”

podał UM Piekary śląskie. 

Po zakończeniu robót przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej przyszedł czas na następny etap robót przy ul. Radzionkowskiej. Rozpoczęte zostały prace związane z przebudową jezdni poszerzono już znacząco drogę i przygotowano ją do dalszych prac. W ramach inwestycji dojdzie do wykonania nawierzchni jezdni z podbudową, budowy utwardzonych poboczy i chodnika, ciągu pieszo-rowerowego i budowy sieci oświetlenia.

Zakres prac na ulicy Kawalca obejmuje wykonanie nowej nawierzchni wraz z podbudową, budowę chodników, ścianek oporowych i montaż 12 szt. słupów z oprawami oświetlenia ulicznego typu LED. Prace zostaną zrealizowane na podstawie wcześniej stworzonego projektu i będą kosztowały 2,8 mln zł.

W 2021 r. Piekary Śląskie otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę 25.650.000 zł.

W ramach poszczególnych zadań zrealizowane zostaną: ul. Radzionkowska – wykonanie infrastruktury podziemnej, nowej nawierzchni, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, zatem praktycznie budowa wszystkiego od podstaw – droga zostanie też poszerzona. Koszt to 10,6 mln. zł. Drogi na Józefce: Jesienna, Ustronna, Stawowa, Kościelna, Chabrowa, Konwaliowa, Groszkowa – koszt 4,4 mln. zł. Ponadto ulice:  Cicha – 2 mln. zł, Darwina – 3 mln. zł., Jasna – 1,5 mln. zł. i Kawalca – 2,8 miliony złotych. Cześć dróg zostanie wykonana w systemie zaprojektuj i wybuduj, a cześć na podstawie wcześniejszych projektów.

 

Źródło: UM Piekary Śląskie

Radzionkowska kawalca2

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 16.5µg/m3 PM2.5: 15.1µg/m3