Przebudowa Katowickiej w Chorzowie. Tramwaje Śląskie podpisały umowę z wykonawcą

01 Wizual Chorzow Katowicka Krakusa

Redakcja

30 czerwca, 2022

W Chorzowie rozpoczyna się gruntowana przebudowa układu drogowego ul. Katowickiej w rejonie dawnej Huty Kościuszko. W jednym czasie prowadzone będą prace w zakresie miejskim i tramwajowym. W czwartek 30.06.2022 r. spółka Tramwaje Śląskie S.A. podpisała stosowaną umowę z generalnym wykonawcą prac.

Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Chorzowa, w ciągu ul. Katowickiej między ul. 3 Maja a estakadą to wspólne zadanie Miasta Chorzów i spółki Tramwaje Śląskie S.A. Choć każdy z inwestorów prowadził niezależnie postępowanie przetargowe na wyłonienie generalnego wykonawcy, w obu przypadkach najkorzystniejszą ofertę złożyła gliwicka firma Silesia Invest. 

Zadanie pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na odcinku od wiaduktu przy Hucie Kościuszko do ul. Metalowców” jest elementem „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

W wyniku tej inwestycji torowisko tramwajowe poprowadzone zostanie nieco innym śladem niż obecnie. Dlatego konieczne do wykonania są również prace, nie będące stricte związane z samą budową torowiska. Dzięki tej inwestycji zyskamy jednak lepszą organizację ruchu tramwajowego i integrację z komunikacją autobusową”

zaznacza Bolesław Knapik, prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Te elementy, o których mówił Pan Prezes to budowa nowego muru oporowego, przesuniętego nieco w głąb terenu dawnej huty oraz prace związane z wypełnieniem pustek pogórniczych. Nowe torowisko wybudujemy nieco odsunięte na wschód od dzisiejszego jego przebiegu”

mówi Jarosław Szmitka, prezes zarządu firmy Silesia Invest.

Inwestycja w zakresie tramwajowym obejmuje przebudowę dwutorowej linii biegnącej wzdłuż ul. Katowickiej o długości ok. 560 metrów, która wybudowana zostanie w technologii klasycznej na podkładach strunobetonowych, ok. 160-metrowy fragment ul. Metalowców, gdzie powstaną dwa tory w technologii ciężkiej z wykorzystaniem prefabrykowanych płyt torowych oraz rozjazdy umożliwiające przejazd tramwajów we wszystkich kierunkach.

Na wysokości pl. Powstańców Śląskich powstanie nowy przystanek w obu kierunkach, który zastąpi istniejący przystanek Chorzów Metalowców. Zgodnie z zapisami umowy generalny wykonawca ma 11 miesięcy na realizację prac. Wartość umowy wynosi niemal 24,3 mln zł netto (blisko 30 mln zł brutto).

03 Wizual Chorzow Katowicka przystanek pl Powstancow Slaskich

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

6 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 11.7µg/m3 PM2.5: 11.0µg/m3