Przebudowa i remonty pięciu kładek i mostów w Katowicach!

MZ Ui M Katowice

Redakcja

14 maja, 2023

Będzie się działo w stolicy województwa śląskiego. W Katowicach ruszają remonty lub przebudowy kładek i mostów. 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach podpisał umowę na remont lub całkowitą przebudowę 5 mostów i kładek dla pieszych. Umowa zakłada modernizację wiaduktu drogowego  w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP, przebudowę mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną, rozbiórkę i budowę nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad Rawą, remont wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II oraz rozbiórkę i budowę nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej.   

Prawie przy każdym remoncie zaplanowana zostanie tymczasowa organizacja ruchu drogowego. Kierowcy i piesi musza przygotować się na utrudnienia.

- Konsekwentnie dbamy o infrastrukturę drogową w mieście. Modernizacje mostów
i kładek są konieczne ze względu na stan techniczny obiektów. Musimy pamiętać, że mają one bezpośredni wpływ na życie i bezpieczeństwo korzystających z nich osób, dlatego przykładamy wielką wagę do kondycji wszystkich tego typu obiektów w Katowicach
mówi Konrad Wronowski, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach.

Ligocka

W pierwszym etapie robót zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Będzie polegać na zamknięciu dla ruchu pojazdów prawego pasa drogi ul. Ligockiej od strony ul. Piotrowickiej w kierunku centrum (czyli skrzyżowania ulic Mikołowskiej z Brynowską) na wysokości istniejącego wiaduktu drogowego. W drugim etapie nastąpi przywrócenie ruchu na prawym pasie i zamknięcie lewego pasa dla pojazdów. Termin zakończenia prac drogowych planowany jest na 15.12.2023 r., a całkowite zakończenie robót planowane jest na 15.07.2024 r.

Wiadukt ul. Jana Pawła II

18 maja zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu polegająca na zamknięciu dla ruchu pojazdów wewnętrznej strony ulicy Jana Pawła II: pasa rozdziału oraz po jednym pasie przyległym do pasa rozdziału. Będzie tymczasowa organizacja ruchu na samej DTŚ. Planowany termin zakończenia prac to połowa lipca przyszłego roku.

Kładka ul. Szopienicka

Rozbiórka istniejącego wyeksploatowanego przęsła i wybudowaniu nowego, które zostanie przystosowane do nowo wykonanej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Szopienickiej. Wykonany zostanie również remont podpór kładki oraz wiaduktu przyległego wraz z umocnieniem skarp. Na czas remontu przewiduje się zamknięcie obiektu dla ruchu pieszego i przekierowanie go na kładkę tymczasową. Nie przewiduje się zamknięcia ul. Szopienickiej dla ruchu kołowego. Inwestycja zakończy się do końca roku.

Most i kładka Bohaterów Monte Cassino

Remont będzie polegał na naprawie elementów betonowych obiektu zaprawami PCC wraz z wykonaniem powłoki antykorozyjnej. W części jezdnej zostanie wymieniona izolacja obiektu, dylatacje, nawierzchnie, kapy chodnikowe, balustrady i bariery. 

Nowy most ul. Żelazna

Przebudowa będzie polegać na rozbiórce istniejącego obiektu i w jego miejscu postawieniu nowego mostu o konstrukcji jednoprzęsłowego sklepienia. Nowy obiekt będzie przystosowany do ruchu pieszego oraz rowerowego. Na czas przebudowy obiektu ul. Żelazna zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego w miejscu wykonywania prac. Ruch pieszy zostanie przeniesiony na kładkę tymczasową

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 13.1µg/m3 PM2.5: 11.9µg/m3