Przebudowa DW 928! Powstanie nowa i bezpieczna droga

IMG 20230413 121101 1

Redakcja

13 kwietnia 2023

W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 928. Będzie to jedna z największych inwestycji drogowych w województwie śląskim.

Umowa dotyczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 44 w Mikołowie, do skrzyżowania z drogą krajową nr 1 w miejscowości Kobiór. Oznacza to przeprowadzenie prac na trasie liczącej kilkanaście kilometrów. Z racji rozmiarów przebudowy oraz faktu, że trasa służy jako droga dojazdowa do wielu domów i firm, inwestycja została podzielona na trzy etapy

- etap I: Mikołów - Wyry - od km 0+053 do km 5+069,

- etap II: Wyry – Gostyń – od km 5+100 do km 13+028

- etap III: Gostyń – Kobiór – od km 13+477 do km 15+441.

Etap II przebudowy drogi jest współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W kwietniu br. Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie udzielił Województwu Śląskiemu Promesy na kwotę 65 000 000,00 PLN. Wartość robót budowlanych dla etapu II wynosi: 122,8 mln zł.

Nowa i wytrzymała DW 928

- Celem inwestycji jest poprawa dostępności, efektywności i jakości głównych szlaków drogowych na obszarze województwa śląskiego. W stanie istniejącym droga wojewódzka nr 928 posiada zdegradowaną nawierzchnię, niesprawny system odwodnienia, a ruch pieszych, rowerów i pojazdów mechanicznych nie jest właściwie odseparowany (brak jest tzw. azyli, wysp ograniczających prędkość pojazdów). Kwestie te wpływają negatywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zakres inwestycji będzie obejmować całkowitą przebudowę konstrukcji jezdni, ujednolicenie szerokości jezdni, przebudowę skrzyżowań, budowę zatok autobusowych, budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę zjazdów. Konstrukcja drogi zostanie wykonana z wykorzystaniem najnowszych dostępnych na świecie technologii - informuje Urząd Marszałkowski.

Przebudową zajmie się firma Budimex. Grzegorz Domaracki, przedstawiciel firmy stwierdził, że wykonawcę czeka całkowita (nowa) budowa drogi, ponieważ stan aktualny DW 928 jest bardzo zły. - To poprawienie bezpieczeństwa dla podróżnych, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Poprawienie tematów ekologicznych związanych z przebudową tej drogi - skomentował Domaracki. Dodał, że przebudowa będzie wiązała się z utrudnieniami, za które z góry przeprasza mieszkańców Mikołowa, Wyr, Gostyni i Kobióra. Droga z racji funkcji dojazdowej do posesji, nie może zostać całkowicie zamknięta, więc prace będą odbywały się "na żywym organizmie". 

- Bardzo cieszę się, że rusza następna bardzo duża inwestycja - powiedział Krzysztof Klimosz, członek zarządu województwa śląskiego.

- Chciałbym, żebyśmy mogli spotkać się za 36 miesięcy, przeciąć wstęgę i pogratulować sobie - dodał Grzegorz Wolnik, radni Sejmiku. - DW 928 to bardzo ważna droga - stwierdził. 

Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to wiosna 2025 roku w zakresie etapu Wyry – Gostyń i wiosna 2026 roku w zakresie etapów Mikołów – Wyry i Gostyń – Kobiór.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.9µg/m3 PM2.5: 4.3µg/m3