Przebudowa DK-46 w Częstochowie. Zmiany w organizacji ruchu w Gnaszynie

65945

Redakcja

29 czerwca, 2023

Od 1 lipca br. – w związku z rozbudową ulic Głównej i Przejazdowej w Częstochowie – zostanie zmieniona organizacja ruchu. Dotyczy ulic Kolorowej, Marynarskiej, Przejazdowej i Małej Warszawki.

Rozpoczyna się kolejny etap robót budowlanych na DK-46, z czym wiąże się potrzeba wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu. Polega ona na:

• zamknięciu wlotów ul. Kolorowej oraz Marynarskiej przy skrzyżowaniu z ul. Przejazdową wraz z poprowadzeniem objazdu (zgodnie ze schematem na grafice) i wyznaczeniem tymczasowego przystanku MPK przy ul. Busolowej;

• zamknięciu ul. Mała Warszawka od skrzyżowania z ul. Osada Młyńska do ul. Mała Warszawka posesja nr 107 w związku z budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Gorzelanką wraz z wyznaczeniem objazdu (zgodnie ze schematem na grafice).

Zadanie „Rozbudowy DK-46 – ul. Głównej i ul. Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego” to strategiczna inwestycja realizowana w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”. Oprócz budowy infrastruktury drogowej i podziemnych sieci, na odcinku ok. 6 km powstają drogi rowerowe, chodniki, oświetlenie, ronda i skrzyżowania poprzeczne, które zyskają bezpieczną geometrię. Dzięki nowej drodze biegnącej tzw. obejściem ul. Św. Barbary komunikacyjnie odciążona zostanie zachodnia część centrum miasta, którą ominie ruch tranzytowy.

Inwestycja wraz z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej kosztuje ponad 98 mln zł (bez kosztów robót dodatkowych). Oddanie całości inwestycji do użytku powinno nastąpić pod koniec 2023 r.

powiązane artykuły:

Z25271705 AMP Wezel na DK1 Gora biegnie jedynka dolem nowy
Lokalne 18 października, 2022

Częstochowa ma szansę na 250 mln zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na rozwój stref p

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

11 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.7µg/m3 PM2.5: 2.1µg/m3